Stabilne wyniki I kwartału 2014 r.

Bankowość / Wiadomości

Wzrost zysku netto względem poprzedniego roku, poprawa jakości portfela kredytowego, spadek kosztów ryzyka oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej i wskaźników efektywnościowych na wysokim poziomie. W I kwartale 2014 r. PKO Bank Polski zaraportował solidne wyniki, którym towarzyszyło przejęcie polskich aktywów Nordei.

Wzrost zysku netto względem poprzedniego roku, poprawa jakości portfela kredytowego, spadek kosztów ryzyka oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej i wskaźników efektywnościowych na wysokim poziomie. W I kwartale 2014 r. PKO Bank Polski zaraportował solidne wyniki, którym towarzyszyło przejęcie polskich aktywów Nordei.

W I kwartale tego roku w porównaniu do I kwartału roku ubiegłego skonsolidowany zysk wzrósł o 2,1 proc. do poziomu 802,6 mln zł, a koszty ryzyka spadły o 0,14 pp. do poziomu 1,26 proc. Kwartalny skonsolidowany wynik na działalności biznesowej ukształtował się na poziomie 2 548,2 mln zł, wynik odsetkowy na poziomie 1 739,8 mln zł, a wynik z tytułu prowizji wyniósł 705,4 mln zł.

"Koncentrujemy się na budowaniu wartości dla akcjonariuszy poprzez stabilny i zrównoważony wzrost. Odbudowa wyniku odsetkowego, stabilizacja wyniku prowizyjnego po zmianach regulacyjnych i dalszy wzrost aktywności kredytowej to nasze główne cele finansowe na 2014 r. W tym roku ujawnią się także pierwsze efekty synergii związane z przejęciem aktywów Nordei w Polsce"  - mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Efektywność kosztowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego mierzona wskaźnikiem C/I od dłuższego czasu jest najlepsza wśród największych grup bankowych w kraju. Na koniec I kwartału 2014 r. wskaźnik ten wynosił 43,1 proc. Skonsolidowane koszty działania w porównaniu do poprzedniego kwartału spadły o 12,1 proc., do poziomu 1 126 mln zł. Grupa utrzymuje także wysoki poziom rentowności aktywów oraz kapitałów, skonsolidowane wskaźniki ROA i ROE ukształtowały się odpowiednio na poziomach 1,6 proc. oraz 13,1 proc.

Widocznej poprawie uległ wynik z tytułu odpisów. W I kwartale wyniósł 413,5 mln, r/r był on niższy o 7,7proc., w dużej mierze dzięki dobrej jakości portfela kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości spadł o 1,1 pp. do poziomu 8,1 proc.

Pozycja kapitałowa Grupy PKO Banku Polskiego utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł na koniec I kwartału 2014 r. 13,5 proc., a Core Tier 1 12,4 proc.

Rośnie skala działalności, skonsolidowana suma bilansowa wzrosła o 2 proc. r/r do 203 mld zł, w efekcie wzrostu kredytów do 150 mld zł o 1,7 proc. r/r, finansowanego wzrostem depozytów klientów do 153 mld zł o 2,8 proc. r/r oraz emisją obligacji w kwocie 500 mln euro.

W I kwartale 2014 r. wzrosła nowa sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. W tym czasie PKO Bank Polski sprzedał 2,24 mld zł kredytów konsumpcyjnych, w porównaniu do I kwartału sprzedaż wzrosła o 53 proc. Klienci chcący zaciągnąć kredyt mieszkaniowy najchętniej wybierają ofertę PKO Banku Polskiego, od dłuższego czasu Bank jest liderem sprzedaży tych kredytów. W I kwartale sprzedał 2,8 mld złotych, o 27 proc. więcej niż w I kwartale ubiegłego roku.

Blisko połowa przedsiębiorców otrzymujących kredyty w ramach programu de minimis zaciąga je w PKO Banku Polskim. Do końca marca za pośrednictwem Banku udzielono ponad 23 tysięcy gwarancji na kwotę ponad 2,7 mld zł.

Kolejne etapy związane z integracją przejętych aktywów Nordei realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. 1 kwietnia br. nastąpiło zamknięcie transakcji. Od 12 maja br. do PKO Banku Polskiego należy już 100 proc. akcji Nordea Bank Polska. Do czasu przewidywanej na początek października 2014 roku fuzji prawnej obie instytucje finansowe funkcjonują odrębnie. Poszerzenie Grupy Kapitałowej pozwala już realizować pierwsze synergie. W sieci dystrybucji Nordea Bank Polska od maja br. dostępna jest pożyczka gotówkowa PKO Banku Polskiego. Dostępne są również fundusze inwestycyjne PKO TFI. Klientom PKO Banku Polskiego nabywającym kredyt hipoteczny albo kartę kredytową oferowane są natomiast produkty ubezpieczeniowe Nordea TuNŻ.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: