Stabilność to najmocniejsza strona polskich banków. A najsłabsza?

Z rynku

Szyld banku
Fot. stock.adobe.com/Kange Studio

Najsłabszą stroną polskiego systemu bankowego są biurokracja i nadmiar przepisów, zaś najmocniejszą stroną - stabilność i dobra sytuacja finansowa banków, wynika z badania Kantar TNS dla Związku Banków Polskich.

Ponad 1/3 bankowców (37%) wskazała, że biurokracja i nadmiar przepisów, wpływ polityków i polityki (18%) oraz wysokie opłaty za usługi bankowego (17%) to najsłabsze strony polskiego sektora bankowego #banki #ZBP #KantarTNS

Ponad 1/3 bankowców (37%) wskazała, że biurokracja i nadmiar przepisów, wpływ polityków i polityki (18%) oraz wysokie opłaty za usługi bankowego (17%) to najsłabsze strony polskiego sektora bankowego. Dodatkowo na banki wpływa negatywnie – w ocenie samego sektora – zmienność przepisów prawa, uzależnienie od kapitału zagranicznego, a także problem kredytów w walucie obcej.

Bankowcy uznają jednocześnie, że kluczową mocną stroną polskiego systemu bankowego są stabilność oraz dobra sytuacja finansowa banków (36%). Na kolejnych pozycjach znalazły się: bezpieczeństwo (29%), bankowość internetowa/mobilna – 17%. W ocenie 15%, bankowców silną stroną polskich banków są także konkurencyjność ofert i innowacyjność, nadzór Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) (11%) oraz dostępność placówek (10%).

Czytaj także: Indeks Pengab we wrześniu osiągnął poziom 26,6 pkt. Słabnie dynamika wzrostu >>>

Największe zagrożenia dla systemu bankowego

Ankietowani przez Kantar TNS wskazali także, że największe zagrożenia dla systemu bankowego to: wpływ polityki (26%), zmienność prawa (25%) oraz cyberprzestępczość (13%). W stosunku do badania z ub. roku na znaczeniu zyskały: wpływ polityki, zmienność regulacji oraz prawa, a także cyberprzestępczość.

Wśród największych szans dla polskiego systemu bankowego wskazano przede wszystkim innowacyjne technologie i produkty (34%) – niezmiennie od trzech lat oraz rozwój gospodarczy kraju (22%). Na kolejnych pozycjach znalazły się: stabilność systemu bankowego (14%), spadek bezrobocia (10%) oraz wzrost liczby osób korzystających z banków (8%). W stosunku do ub. roku na znaczeniu najbardziej zyskała stabilność systemu bankowego.

Ankieta została przeprowadzona w dniach 6-12 września wśród 122 placówek banków wszystkich typów.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: