Stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią przedłużony o 60 dni; będą rekompensaty dla przedsiębiorców

Gospodarka

Sejm zgodził się w czwartek wieczorem na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego na części obszaru województw podlaskiego i lubelskiego, przy granicy z Białorusią.

granica, Polska
Fot. stock.adobe.com /Wolszczak

Sejm zgodził się w czwartek wieczorem na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego na części obszaru województw podlaskiego i lubelskiego, przy granicy z Białorusią.

Za wyrażeniem zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego - o co wnioskował prezydent Andrzej Duda - zagłosowało 237 posłów, przeciw było 179, od głosu wstrzymało się 31.

Czytaj także: Przedsiębiorcy poszkodowani z powodu stanu wyjątkowego mogą liczyć na ulgi w ZUS >>>

W poprzedzającej głosowanie debacie za przedłużeniem stanu wyjątkowego opowiedzieli się posłowie PiS i Konfederacji. Głosowanie przeciw zapowiadali posłowie KO i Lewicy, posłowie KP-PSL zadeklarowali wstrzymanie się od głosu. Podobnie wypowiadali się posłowie kół: Polska 2050, Polskie Sprawy, Porozumienie.

Stan wyjątkowy obowiązuje w przygranicznym pasie z Białorusią na obszarze części województw lubelskiego i podlaskiego

Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią na obszarze części województw lubelskiego i podlaskiego. Został pierwotnie wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta wydanego na wniosek rządu.

We wtorek prezydent odbył naradę z szefem BBN, szefami MSWiA i MON, komendantem głównym Straży Granicznej oraz zastępcą szefa Sztabu Generalnego w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego. O przedłużenie stanu wyjątkowego wystąpiła do prezydenta Rada Ministrów.

Prezydent podpisał ustawę ws. rekompensat dla przedsiębiorców za stan wyjątkowy

Z kolei w piątek prezydent podpisał ustawę o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., poinformowała Kancelaria Prezydenta. Stan wyjątkowy obowiązuje od początku września na 3-km pasie przygranicznym na terenie 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

"Celem ustawy jest wprowadzenie podstawy prawnej do wypłat rekompensaty dla usługodawców najmocniej dotkniętych ograniczeniami na terenach objętych stanem wyjątkowym na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego" - czytamy w komunikacie.

Ustawa przewiduje możliwość otrzymania rekompensaty z budżetu państwa za okres obowiązywania stanu wyjątkowego przez:

  • przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi hotelarskie,
  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii,
  • przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych,
  • przedsiębiorców prowadzących działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego,
  • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego,

na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Rekompensatę za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego przysługuje w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy, z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia, w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

W ustawie znalazł się zapis, że w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem czasu, na jaki został wprowadzony, wysokość rekompensaty ustalana będzie proporcjonalnie do czasu jego trwania.

Potrzebny będzie wniosek

Rekompensata będzie udzielana na wniosek składany do właściwego wojewody. Wojewoda wydaje ostateczną i prawomocną decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Rekompensata nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: