Standard bezpieczny i otwarty

Multimedia / Prawo i regulacje

O standardzie „Polish API” oraz o potencjale do zapewnienia zarówno dostępu do rachunków bankowych dla stron trzecich jak i bezpieczeństwa dla ich właścicieli mówi Wojciech Pantkowski – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich

O standardzie „Polish API” oraz o potencjale do zapewnienia zarówno dostępu do rachunków bankowych dla stron trzecich jak i bezpieczeństwa dla ich właścicieli mówi Wojciech Pantkowski – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich

Związek Banków Polskich przy współpracy sektora bankowego jak również firm z sektora niebankowego opracował otwarty standard interfejsu otwartego do komunikacji między tzw. firmami trzecimi, a dostawcami usług finansowych. Standard został opublikowany pod koniec kwietnia. Jest to standard otwarty i każdy kto chciałby z niego skorzystać może go odnaleźć na stronie Związku Banków Polskich i wdrażać go w ramach implementacji dyrektywy PSD2 i RTS.Są to watki związane z dwoma celami, które wydają się rozbieżne, a które trzeba połączyć w ramach interfejsu. Kwestia otwartości, dostępności do rachunków płatniczych przez strony trzecie, a z drugiej strony kwestia bezpieczeństwa – aby nie dochodziło do sytuacji ujawniania tożsamości klientów banków. Te dwie sfery są obecnie najważniejsze. Polish API zawiera obydwie – pokazuje otwartość, dostępność do rachunków płatniczych, z drugiej pokazuje w jaki sposób to zrobić w sposób bezpieczny.
Udostpnij artyku: