Standard&Poor’s coraz lepiej ocenia Wartę

Finanse i gospodarka

Agencja ratingowa Standard&Poor's potwierdziła ocenę ratingową dla Warty na poziomie A z perspektywą stabilną. Jednocześnie podniosła tzw. samodzielny rating Warty z poziomu BBB do BBB+.

Agencja ratingowa Standard&Poor's potwierdziła ocenę ratingową dla Warty na poziomie A z perspektywą stabilną. Jednocześnie podniosła tzw. samodzielny rating Warty z poziomu BBB do BBB+.

Potwierdzenie wysokiej oceny ratingowej dla Warty na poziomie A z perspektywą stabilną wynika z jej postrzegania jako spółki strategicznie ważnej dla Talanx. Analitycy S&P w uzasadnieniu podkreślają, że obecnie Polska jest dla Talanx  drugim rynkiem pod względem wielkości, a Warta ma na nim bardzo dobrą pozycję konkurencyjną.

Z kolei podnosząc samodzielny rating dla spółki do poziomu BBB+ analitycy docenili fakt, że Warta wciąż umacnia swoją pozycję rynkową, rosnąc szybciej niż rynek oraz poprawia wyniki finansowe.

"Cieszy mnie potwierdzenie oceny ratingowej na bardzo wysokim poziomie oraz lepsza ocena bieżącej działalności i perspektyw samej Warty, szczególnie w tak trudnych warunkach makroekonomicznych" - mówi Jarosław Parkot, prezes Warty.

Agencja w uzasadnieniu oceny podkreśla, że widać pozytywne efekty działań rozpoczętych w 2010 r., polegających na znacznej poprawie w podejściu do selekcji ryzyka i ustalania stawek oraz strategii likwidacji szkód. Lepszej ocenie sprzyja też połączenie Warty z HDI Asekuracją. W opinii S&P połączenie operacyjne poprawi pozycję konkurencyjną spółki dzięki większej skali działalności, rozległej sieci dystrybucji, szerszej bazie klientów oraz synergiom na poziomie back-office.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: