Standardy antykorupcyjne. NIK najlepiej oceniona

Finanse i gospodarka

W raporcie "Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu" sporządzonym przez Instytut Spraw Publicznych i Transparency International najwyższe oceny spośród instytucji państwowych uzyskała Najwyższa Izba Kontroli (badano władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądownictwo, administrację publiczną, organy ścigania, Państwową Komisję Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich, Centralne Biuro Antykorupcyjne, partie polityczne, organizacje pozarządowe i media).

W raporcie "Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce. Raport z monitoringu" sporządzonym przez Instytut Spraw Publicznych i Transparency International najwyższe oceny spośród instytucji państwowych uzyskała Najwyższa Izba Kontroli (badano władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądownictwo, administrację publiczną, organy ścigania, Państwową Komisję Wyborczą, Rzecznika Praw Obywatelskich, Centralne Biuro Antykorupcyjne, partie polityczne, organizacje pozarządowe i media).

Najnowsze raporty z wynikami kontroli - zobacz.

Źródło: NIK, www.nik.gov.pl

 

Udostępnij artykuł: