Standardy Kwalifikacyjne Bankowości Polskiej: Niech się młodzi pną do góry

NBS 2009/03

W warszawskim Klubie Bankowca odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Stopnie zawodowe uzyskało 420 osób, wśród nich z sektora bankowości spółdzielczej 324 – dyplomowanego pracownika bankowego i 38 – samodzielnego pracownika bankowego. Najwięcej certyfikatów ZBP przypadło w udziale pracownikom zrzeszeń: Banku BPS (255), GBW (34) i MR Banku (27), a także Krakowskiego Banku Spółdzielczego (30).

Aby uzyskać dyplom, należy zdać egzamin przed zewnętrzną komisją kwalifikacyjną ZBP. Kursy i szkolenia przygotowujące prowadzą instytucje akredytowane przy związku. Kandydat musi posiadać doświadczenie pracy w banku lub w instytucji finansowej-współpracującej z bankiem-uczestnikiem systemu standardów. Do otrzymania niższego stopnia samodzielnego pracownika bankowego wystarczy posiadanie dyplomu ukończenia studiów na kierunku finanse i bankowość lub finanse i rachunkowość oraz roczny staż pracy w banku bądź w innej instytucji finansowej.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: