Kluza Stanisław

K

Stanisław Kluza - dr, główny ekonomista BGŻ S.A., członek honorowej rady ekspertów przy AIESEC Polska, podsekretarz stanu i minister fi nansów, pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Stanisław Kluza - dr, główny ekonomista BGŻ S.A., członek honorowej rady ekspertów przy AIESEC Polska, podsekretarz stanu i minister fi nansów, pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Udostępnij artykuł: