Stanowisko Zarządu ZBP ws CHF

Bankowość

Zarząd Związku Banków Polskich, po przeanalizowaniu sytuacji wywołanej reakcją rynków walutowych na uwolnienie kursu franka szwajcarskiego, zwrócił się do banków - Członków ZBP, zaangażowanych w kredyty walutowe w CHF z propozycją wdrożenia pakietu działań dostosowujących warunki bieżącej obsługi kredytów do aktualnych możliwości kredytobiorców.

Zarząd Związku Banków Polskich, po przeanalizowaniu sytuacji wywołanej reakcją rynków walutowych na uwolnienie kursu franka szwajcarskiego, zwrócił się do banków - Członków ZBP, zaangażowanych w kredyty walutowe w CHF z propozycją wdrożenia pakietu działań dostosowujących warunki bieżącej obsługi kredytów do aktualnych możliwości kredytobiorców.

Skierowanie do banków pakietu propozycji jest konsekwencją ostatnich wydarzeń wynikających z decyzji szwajcarskiego banku centralnego, w szczególności dotychczasowych propozycji banków, władz regulacyjnych i nadzorczych oraz prawdopodobnych następstw decyzji Europejskiego Banku Centralnego.

Zarząd ZBP stoi na stanowisku, że w obliczu nagłego wzrostu zobowiązań Klientów banków, posiadających zobowiązania z tytułu kredytów mieszkaniowych denominowanych we franku szwajcarskim oraz towarzyszącemu temu wzrostowi o zbliżoną kwotę zobowiązań banków z tytułu finansowania tych kredytów, banki powinny w sposób elastyczny reagować na zmieniającą się sytuację swoich Klientów, mając jednocześnie na względzie bezpieczeństwo zdeponowanych oszczędności.

Propozycje związane z elastycznym podejściem do możliwości terminowej obsługi zobowiązań przez kredytobiorców zostały skierowane do wszystkich banków mających w swoim portfelu zobowiązania klientów we franku szwajcarskim. Zarząd ZBP zaapelował o ich przyjęcie.

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu ZBP,  proponowane bankom działania w związku z zaistniałą sytuacją powinny obejmować:

  1. Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczania wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
  2. Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego, co skutkować będzie odczuwalnym zmniejszeniem wysokości płaconych przez klientów rat kredytowych.
  3. Wydłużenie na wniosek klienta okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej, tak, aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu.

W związku z tym Zarząd ZBP zwraca się do banków zaangażowanych w kredyty walutowe CHF o zastosowanie następujących rozwiązań:

  1. Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR przy wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych.
  2. Istotne zmniejszenie na najbliższe 6 miesięcy tzw. spreadu walutowego, co skutkować będzie odczuwalnym obniżeniem wysokości płaconych przez klientów rat kredytowych.
  3. Wydłużenie na wniosek klienta, okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej, tak aby jej poziom nie był wyższy lub był niewiele wyższy niż przed uwolnieniem kursu. Wnioski te mogłyby być składane wyłącznie przez kredytobiorców zamieszkujących kredytowaną nieruchomość.
  4. Rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu wobec kredytobiorców terminowo spłacających raty kredytowe.
  5. Umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnej zamiany waluty kredytu z CHF na PLN po kursie równym średniemu kursowi NBP.
  6. Uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości.

Zarząd ZBP wystąpi o pilną realizację deklaracji Ministra Finansów w sprawie zwolnienia kredytobiorców z obciążeń podatkowych wynikających z restrukturyzacji zadłużenia.

Zarząd Związku Banków Polskich

 

Udostępnij artykuł: