Start-up z przytupem

Finanse i gospodarka / Tylko u nas / Wiadomości

Studenci, absolwenci i bezrobotni mogą otrzymać nawet 74 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Inicjator programu, Ministerstwo Pracy, przeznaczy na ten cel w najbliższych latach aż 500 mln zł. Aby otrzymać pożyczkę, trzeba skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie - ich lista znajduje się na stronie www.bgk.pl/pierwszy-biznes.

Studenci, absolwenci i bezrobotni mogą otrzymać nawet 74 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Inicjator programu, Ministerstwo Pracy, przeznaczy na ten cel w najbliższych latach aż 500 mln zł. Aby otrzymać pożyczkę, trzeba skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie - ich lista znajduje się na stronie www.bgk.pl/pierwszy-biznes.

nbs.logo.01.150x50Zamów prenumeratę
Nowoczesnego Banku Spółdzielczego
na rok 2015

Wsparcie jest udzielane na następujących warunkach: maksymalna kwota pożyczki - 74 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju), oprocentowanie - ¼ stopy redyskonta weksli (aktualnie 0,56 proc. w skali roku), okres spłaty do 7 lat z karencją do 1 roku. Ponadto program umożliwia uzyskanie do 22 tys. zł pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych.

Cały artykuł "Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: grudzień 2014" znajdą Państwo w najnowszym numerze "Nowoczesnego Banku Spółdzielczego - 2014/12"

hp

 

Udostępnij artykuł: