Startują gwarancje de minimis – dziś Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z pierwszymi pięcioma bankami

Bankowość

Dzisiaj w obecności Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów Jacka Rostowskiego Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z bankami umowy, które inaugurują rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. W siedzibie BGK umowy podpisali przedstawiciele pięciu banków: PKO Banku Polskiego S.A., BRE Banku S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A. 

Celem programu gwarancyjnego jest wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach instrumentu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne oraz banki spółdzielcze małym i średnim przedsiębiorstwom. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł.

Gwarancje będą udzielane na wniosek mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, składany do  banku udzielającego kredytu.

Dziękuję tym wszystkim, którzy zaangażowali się w to, aby zapowiedź pomoc y małym i średnim przedsiębiorstwom, zapowiedź, którą wygłosiłem w październiku ubiegłego roku, a więc kilka miesięcy temu, aby stała się tak szybko ciałem. O pierwszy pozytywny fenomen tego przedsięwzięcia. Dla nas rzeczą kluczową jest, aby reagować na wydarzenia kryzysowe w Europie, które owocują spowolnieniem w Polsce, w tempie adekwatnym do poziomu zagrożenia. „Kto szybko daje, ten dwa razy daje”. Ta prosta prawda bardzo pasuje do tego skomplikowanego przedsięwzięcia, co zawdzięczamy profesjonalizmowi bardzo wielu ludzi. Tylko odwaga i szybka reakcja, pozwolą ominąć te rafy, które przed nami-powiedział w słowie wstępnym Premier Donald Tusk

Program gwarancji de minimis został zapowiedziany w tzw. drugim expose Premiera Donalda Tuska. Gwarancje te stanowią najprostszą formę pomocy publicznej dopuszczonej przepisami Unii Europejskiej. Są one przeznaczone dla klientów z sektora MŚP, posiadających zdolność kredytową i udzielane będą do 60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać gwarancję – przy minimum formalności – w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt.

Wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski nie krył swojego zadowolenia. W niespełna cztery i pół miesiąca od ogłoszenia, udało nam się wdrożyć ten instrument. Powód jest oczywisty. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to nie tylko dynamiczna część gospodarki, ale miejsce zatrudnienia znaczącej części Polaków. Poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy, to kluczowy element w walce ze spowolnieniem gospodarczym, które skutkiem wydarzeń w strefie euro wydaje się nieuniknione. Skala projektu, tempo wdrożenia i innowacyjny charakter, czynią ten instrument bezprecedensowym w 22 letniej historii polskiej transformacji-powiedział.

Przez pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych związanych z gwarancją. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji będzie wynosić 0,5% w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis.

– Program gwarancji de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw, który właśnie rozpoczynamy, jest bezprecedensowy w historii transformacji gospodarczej w Polsce.  Jestem przekonany, że stanie się on ważnym elementem wsparcia polskiej gospodarki, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw będących jej filarem. Gratuluję bankom, szybkiego przygotowania wniosków i wypracowania wersji umów, co zwłaszcza w przypadku dużych struktur, nie było rzeczą łatwą.Jestem przekonany, że program będzie funkcjonował, tak jak został wymyślony. Zdiagnozowano potrzeby, jest narzędzie i, proszę wybaczyć, ale w przypadku sprzedaży trudno o inne określenie, produkt, który zostanie, jestem przekonany masowo przyjęty. Z korzyścią dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z sukcesem dla gospodarki i sektora  -zakończył Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

130304.bgk.550x

Od lewej:
Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu BRE Banku S.A., Małgorzata Kołakowska, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A., Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów Danuta Kowalczyk, Prezes Zarządu Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A., Jacek Rostowski, Wicepremier, Minister Finansów Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego S.A., Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Udostępnij artykuł: