Startuje emisja obligacji Polfa SA

Finanse i gospodarka

Ponad 9,5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym zarobią inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup obligacji serii C w publicznej emisji prowadzonej przez Polfę SA. Zapisy potrwają od 26 listopada do 10 grudnia 2013 roku. Spółka chce pozyskać z rynku 10 mln złotych.

Ponad 9,5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym zarobią inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup obligacji serii C w publicznej emisji prowadzonej przez Polfę SA. Zapisy potrwają od 26 listopada do 10 grudnia 2013 roku. Spółka chce pozyskać z rynku 10 mln złotych.

Dzięki emisji Polfa SA chce wprowadzić innowacyjne urządzenia medyczne, onkologiczne leki refundowane lub sprzedawane w przetargach na wszystkie krajowe rynki, na których działa. Kolejny cel to rozwój krajowej i zagranicznej sieci sprzedaży.

bednarczyk.rafal.polfa.01.150x201- Od kilkudziesięciu lat eksportujemy polskie leki do krajów byłego ZSRR i Wietnamu dzięki najbardziej rozwiniętej w tych krajach sieci przedstawicielstw spośród polskich firm produkujących leki, a od niedawna także urządzenia medyczne. Pomaga nam w tym najlepiej rozpoznawalna polska marka farmaceutyczna na Wschodzie - deklaruje Rafał Bednarczyk, prezes Polfy SA. - Nasze plany zakładają dalszy rozwój organiczny i akwizycje fabryk na terenach Wspólnoty Niepodległych Państw i ASEAN, czyli tak zwanych "pharmerging markets". Inwestycje w tamtych regionach świata dają szansę na dwucyfrowe stopy zwrotu. Ze względu na rosnącą kapitalizację spółki planujemy wejście na główny parkiet GPW już w 2014 roku - dodaje Rafał Bednarczyk.

Obligacje serii C Polfy mają 3-letni okres zapadalności i 3-miesięczny kupon (odsetki będą wypłacane co kwartał). Będą one zabezpieczone znakiem towarowym Polfy, którego wartość godziwa została wyceniona na ponad 21 mln złotych. Papiery są oferowane inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym. Jedna obligacja kosztuje 1000 złotych. Oprocentowanie certyfikatów w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie ponad 9,5% w skali roku, w kolejnych kwartałach - WIBOR3M + 7% w skali roku. Zamiarem Polfy jest, aby Obligacje były notowane na Catalyst.

"Polfa" to marka istniejąca od 1945 roku. Dziś firma z Polski sprzedaje leki i sprzęt medyczny także na Ukrainie, w Kazachstanie i w Bułgarii. Wkrótce kupi fabryki w Rosji i Wietnamie. W wielu wschodnich krajach "Polfa" jest dla lekarzy synonimem skutecznych i niedrogich leków.
Dodatkowe informacje można uzyskać:

Oferującym obligacje spółki Polfa SA jest Dom Maklerski Invista SA.

Źródło: Polfa SA

Udostępnij artykuł: