Startuje nabór o łącznie 50 mln zł na ekspansję zagraniczną firm z Polski Wschodniej

Firma

Mapa
Fot. stock.adobe.com/ktasimar

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów i usług firm z Polski Wschodniej. MŚP mogą liczyć nawet na 800 tys. zł. Pula środków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia wynosi 50 mln zł.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 800 tys. zł #PolskaWschodnia #PARP @parpgovpl

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać pomoc w rozpoczęciu sprzedaży swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych.

O wsparcie mogą ubiegać się mali, średni i mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej, czyli: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim lub podkarpackim (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).

Dofinansowanie w wysokości nawet 800 tys. zł

Mogą oni otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 800 tys. zł. Warunkiem jest ekspansja z produktem na co najmniej jeden rynek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Przedsiębiorcy planujący wejście na rynek szwajcarski lub do jednego z państw objętych EOG mogą liczyć na wsparcie do 550 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Nabór, który rozpocznie się 28 lutego 2019 r., będzie prowadzony w trzech rundach. Ostatnia z nich zakończy się 3 września 2019 r.  Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie PARP.

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie: Internacjonalizacja MŚP.

Udostępnij artykuł: