Startuje XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy

Wydarzenia

Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Forum Ekonomiczne w Krynicy – Stary Dom Zdrojowy
By Tralalando - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60253123

Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Co roku na #ForumEkonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości #FE2018 #Krynica2018 #gospodarka

Premier Mateusz Morawiecki wystąpi w sesji plenarnej „Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?”. To samo pytanie jest hasłem całego tegorocznego Forum Ekonomicznego, dlatego sesja z udziałem Mateusza Morawieckiego to centralne wydarzenie polskiego Davos.Uczestnicy rozmowy, premierzy państw naszego regionu, będą debatować nad wizją reformy Europy. Wydaje się, że obecnie rywalizują ze sobą dwie konkurencyjne koncepcje: jedni chcą integracji opartej na wspólnych wartościach, inni woleliby ograniczyć współpracę tylko do kwestii gospodarczych i poprzestać na uczynieniu kontynentu strefą wolnego handlu.Czytaj także: Forum Ekonomiczne w Krynicy: w ciągu 5 lat można spodziewać się kryzysu w Europie? Bankowcy o gospodarce i Unii Europejskiej >>> 

Obie koncepcje mają swoich zwolenników, a problemy sprawiać może nie tylko wybór lepszej alternatywy, ale już samo zrozumienie, co one oznaczają. Co to są wspólne wartości europejskie i kto powinien je określać – zwłaszcza w sytuacji, kiedy rozbieżności ideologiczne wydają się dzielić stary kontynent w nie mniejszym stopniu od różnic ekonomicznych? Jak rozumieć solidarność i czy państwa Europy w ogóle są w stanie mówić jednym głosem? Czy instytucje unijne powinny mieć prawo do ingerencji w sprawy ustrojowe i polityczne krajów członkowskich? Czy w dłuższej perspektywie da się skutecznie prowadzić interesy bez zacieśniania więzi politycznych?Program XXVIII Forum Ekonomiczne na tej stronie >>>W końcu: czy tytułowe pytanie to naprawdę alternatywa, czy może należy raczej starać się dążyć do syntezy obu wizji? Przed Europą stoi trudne zadanie ponownego definiowania swojej tożsamości. Dyskusja premierów Europy Środkowo-Wschodniej w Krynicy będzie z pewnością ważnym głosem w tym trudnym procesie.

Źródło: Informacje prasowe

Udostępnij artykuł: