Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w czerwcu 2017 r.

Raporty

W czerwcu 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 150,23 mln komunikatów o wartości 393,5 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,31 mln komunikatów o wartości 13,54 mld euro, a w systemie Express Elixir – 377,45 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,39 mld zł.

W czerwcu 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 150,23 mln komunikatów o wartości 393,5 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,31 mln komunikatów o wartości 13,54 mld euro, a w systemie Express Elixir – 377,45 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 1,39 mld zł.

W systemie Elixir w czerwcu 2017 r. rozliczono 150,23 mln komunikatów obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty), o łącznej wartości 393,5 mld zł. Porównując do czerwca minionego roku, kiedy system rozliczył 145,94 mln komunikatów na łączną kwotę 375,09 mld zł, odnotowano blisko 3 proc. wzrost pod względem liczby transakcji i 5 proc. pod względem wartości. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir w analizowanym miesiącu rozliczono w poniedziałek, 12 czerwca – było to 12,05 mln  komunikatów o wartości 19,83 mld zł.W czerwcu 2017 r. w systemie Euro Elixir rozliczono 2,31 mln komunikatów, których wartość wyniosła 13,54 mld euro. W analogicznym miesiącu ubiegłego roku system przetworzył 1,89 mln komunikatów o wartości 9,82 mld euro. Tym samym w ujęciu rocznym odnotowano wzrost liczby rozliczonych komunikatów o ponad 22 proc. oraz wzrost wartości transakcji o blisko 38 proc. Największa dzienna liczba transakcji w systemie Euro Elixir w tym miesiącu została zrealizowana 9 czerwca. Rozliczono wówczas 127,16 tys. komunikatów o wartości 636,13 mln euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w czerwcu 2017 r. rozliczono 377,45 tys. transakcji o wartości 1,39 mld zł. Dla porównania, w czerwcu 2016 r. system rozliczył 225,75 tys. komunikatów, których wartość wyniosła 871,42 mln zł. Oznacza to, że w zestawieniu rocznym, liczba rozliczonych komunikatów zwiększyła się o 67 proc., a ich wartość o 59 proc. Największą dzienną liczbę transakcji oraz ich wartość w czerwcu odnotowano ostatniego dnia miesiąca – 30 czerwca. Wykonano wówczas 20,64 tys. przelewów o wartości 87,31 mln zł.Szczegóły dotyczące dostępności systemu Express Elixir w bankach można znaleźć na stronie www.expresselixir.pl.

KIR

Udostępnij artykuł: