Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w lipcu 2017 r.

Raporty

W lipcu 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 148,24 mln komunikatów o wartości 395,22 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,28 mln komunikatów o wartości 13,16 mld euro, a w systemie Express Elixir – 376,2 tys. transakcji, których wartość wyniosła 1,38 mld zł.

W lipcu 2017 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 148,24 mln komunikatów o wartości 395,22 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,28 mln komunikatów o wartości 13,16 mld euro, a w systemie Express Elixir – 376,2 tys. transakcji, których wartość wyniosła 1,38 mld zł.

W systemie Elixir w lipcu 2017 r. rozliczono 148,24 mln komunikatów obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty), o łącznej wartości 395,22 mld zł. W lipcu 2016 r. system rozliczył 138,80 mln komunikatów na łączną kwotę 366,62 mld zł. Oznacza to, że w ciągu roku liczba rozliczonych komunikatów wzrosła o 6,8 proc., a wartość – o 7,8 proc. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir w analizowanym miesiącu rozliczono 10 lipca – było to 13,38 mln komunikatów o wartości 22,5 mld zł.W lipcu 2017 r. w systemie Euro Elixir rozliczono 2,28 mln komunikatów, których wartość wyniosła 13,16 mld euro. W analogicznym okresie ubiegłego roku system przetworzył 1,81 mln komunikatów o wartości 9,39 mld euro. Tym samym w ujęciu rocznym odnotowano wzrost liczby rozliczonych komunikatów o 25,8 proc. oraz wzrost wartości transakcji o 40,1 proc. Największa dzienna liczba transakcji w systemie Euro Elixir w lipcu została zrealizowana 3 dnia tego miesiąca. Rozliczono wówczas 128,6 tys. komunikatów o wartości 666,54 mln euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w lipcu 2017 r. rozliczono 376,2 tys. transakcji o wartości 1,38 mld zł. Dla porównania, w lipcu 2016 r. system rozliczył 221,3 tys. komunikatów, których wartość wyniosła 815,2 mln zł. W zestawieniu rocznym oznacza to, że liczba rozliczonych komunikatów zwiększyła się o 70 proc., a ich wartość o 69 proc. Najwyższą dzienną liczbę transakcji w tym miesiącu oraz najwyższą dzienną wartość przetworzonych zleceń odnotowano 10 lipca – 22 404 przelewów o łącznej wartości 78,97 mln zł.Szczegóły dotyczące dostępności systemu Express Elixir w bankach można znaleźć na stronie www.expresselixir.pl.

KIR

Udostępnij artykuł: