Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w listopadzie 2016 r.

Raporty

W listopadzie 2016 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 145 mln komunikatów o wartości 381 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,1 mln komunikatów o wartości 11,5 mld euro, a w systemie Express Elixir – 267,9 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość przekroczyła 1 mld zł.

W listopadzie 2016 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 145 mln komunikatów o wartości 381 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro – 2,1 mln komunikatów o wartości 11,5 mld euro, a w systemie Express Elixir – 267,9 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość przekroczyła 1 mld zł.

W systemie Elixir rozliczono w listopadzie 2016 r. 145 mln komunikatów, obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty), o łącznej wartości 381 mld zł. Dla porównania, w listopadzie 2015 r. system rozliczył 139,3 mln komunikatów, których wartość wyniosła 358,9 mld zł. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir w tym miesiącu odnotowano 14 listopada – tego dnia rozliczono ich aż 12,6 mln na kwotę 23,2 mld zł.161214.KIR.02

W listopadzie 2016 r. w systemie Euro Elixir rozliczono 2,1 mln komunikatów o wartości 11,5 mld euro. W listopadzie 2015 r. system rozliczył 1,6 mln komunikatów o wartości 8,8 mld euro. Największą dzienną liczbę komunikatów w systemie Euro Elixir w tym miesiącu – 124,3 tys., których wartość wyniosła 654,6 mln euro, rozliczono 15 listopada.161214.KIR.01

W dniu 14 listopada 2016 r. we wszystkich bankach będących uczestnikami systemów KIR, nastąpiło uruchomienie nowych aplikacji użytkownika Elixir i Euro Elixir, które zastąpiły dotychczas stosowane rozwiązanie.W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych i przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w listopadzie 2016 r rozliczono blisko 267,9 tys. przelewów, których wartość, po raz pierwszy od momentu wdrożenia systemu, przekroczyła miliard złotych, osiągając 1,05 mld zł.W analogicznym miesiącu 2015 r. zrealizowano 136,5 tys. przelewów o wartości 607,2 mln zł. Największą dzienną liczbę przelewów w systemie Express Elixir w skali miesiąca odnotowano 10 listopada 2016 r. – rozliczono ich wówczas 16,7 tys. o wartości 70,579 mln zł.Szczegóły dotyczące dostępności systemu Express Elixir w bankach można znaleźć na stronie www.expresselixir.pl.

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Udostępnij artykuł: