Stena Recycling w Business Garden Poznań – rozwiązania na miarę systemu LEED Gold

Finanse i gospodarka

Stena Recycling wprowadziła innowacyjne rozwiązanie gospodarki odpadami do realizowanego kompleksu  biurowego  Business  Garden Poznań, który został wyróżniony  precertyfikatem  LEED Gold. Cel inwestycji to uzyskanie minimum 75 proc. odzysku surowców z odpadów powstających na terenie budowy. Inwestorem obiektu jest SwedeCenter, zaś generalnym wykonawcą PORR, na którego zlecenie Stena Recycling opracowała i przeprowadza projekt optymalizacji zarządzania odpadami budowlanymi.

Stena Recycling wprowadziła innowacyjne rozwiązanie gospodarki odpadami do realizowanego kompleksu  biurowego  Business  Garden Poznań, który został wyróżniony  precertyfikatem  LEED Gold. Cel inwestycji to uzyskanie minimum 75 proc. odzysku surowców z odpadów powstających na terenie budowy. Inwestorem obiektu jest SwedeCenter, zaś generalnym wykonawcą PORR, na którego zlecenie Stena Recycling opracowała i przeprowadza projekt optymalizacji zarządzania odpadami budowlanymi.

Stena Recycling, lider innowacyjnych rozwiązań gospodarki odpadami dla przemysłu i biznesu, wdrożyła system sortowania i odzysku surowców powstających na terenie budowy kompleksu biurowego Business Garden Poznań. Inwestycja łączy w sobie technologię z ekologią i jako jeden z zaledwie kilku obiektów w Polsce spełnia założenia międzynarodowego  systemu LEED Gold. Do wymogów  tej certyfikacji należą m.in.: "zielone dachy", energooszczędne oświetlenie, efektywność gospodarki wodnej, a także optymalna gospodarka odpadami - już na etapie realizacji inwestycji. Dlatego wspólnym celem Stena Recycling, SwedeCenter - inwestora, i PORR - generalnego wykonawcy, jest osiągnięcie minimum 75 proc. odzysku surowców przez cały okres realizacji obiektu.

Stena Recycling stworzyła na terenie inwestycji wewnętrzną stację recyklingu, złożoną z kilkunastu kontenerów, przystosowanych  do odbioru aż 14 różnych frakcji np.: gruzu, wełny mineralnej, folii, ziemi czy odpadów niebezpiecznych. Na całym terenie budowy, w tym w pobliżu pomieszczeń socjalnych, rozmieszczono  specjalne  pojemniki  na  papier,  metal  oraz  plastik,  a  w  biurze  wykorzystano  tzw. Multisort - estetyczny i funkcjonalny system segregacji odpadów biurowych. Nad logistyką wewnętrzną oraz prawidłowym klasyfikowaniem materiałów czuwają tzw. Koordynatorzy ds. Odpadów - pracownicy Stena Recycling, a także wyznaczone osoby ze strony generalnego wykonawcy i podwykonawców.

"Strategicznie zaplanowana gospodarka odpadami to ważny aspekt współczesnego podejścia branży budowlanej i nieruchomościowej.  Poprzez odpowiednie rozwiązania, w tym edukację pracowników oraz logistykę, dostosowaną do potrzeb konkretnych etapów realizacji inwestycji można zoptymalizować ilość odpadów zmieszanych i zwiększyć stopień odzysku surowców, a co za tym idzie - obniżyć koszty. Dodatkowo,  dobrze  zaplanowany  i uporządkowany  plac budowy pozwala  na zapewnienie  właściwego poziomu bezpieczeństwa pracowników i wpływa na wydajność pracy. Jak pokazują badania, przeciętny robotnik  musi  poświęcić  na  zagospodarowanie  odpadów  średnio  20  minut  dziennie,  podczas  gdy wystarczą właściwe zabiegi optymalizacyjne Stena Recycling, by proces ten przebiegał bezproblemowo i nie  wymagał  tyle  cennego  czasu."  -  komentuje  Robert  Sabelström,  Dyrektor  Operacyjny,  Stena Recycling

Stena Recycling organizuje szkolenia dla pracowników z zakresu procedur i właściwego zarządzania odpadami, a na terenie budowy umieszczono plansze z ciekawostkami na temat recyklingu, które stale przypominają   o  jego  korzyściach.   Kontrola  wdrożonej   strategii   i  obserwacja   procesu  gospodarki odpadami, łącznie z wykorzystaniem  precyzyjnych statystyk, pozwalają nie tylko na tworzenie raportów środowiskowych, ale i na dostosowywanie się do różnych etapów budowy.

Źródło: Stena Recycling

Udostępnij artykuł: