Stena Recycling w obiektach komercyjnych DTZ Management Polska – wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami

Finanse i gospodarka

Stena Recycling została wybrana przez DTZ do wprowadzenia, na terenie zarządzanych przez siebie obiektów komercyjnych, kompleksowego i zoptymalizowanego zarządzania odpadami. Zawarta pomiędzy firmami umowa przewiduje w pierwszej kolejności wdrożenie rozwiązań dla CH Bemowo w Warszawie, a następnie dla kolejnych wybranych obiektów w całej Polsce.

Stena Recycling została wybrana przez DTZ do wprowadzenia, na terenie zarządzanych przez siebie obiektów komercyjnych, kompleksowego i zoptymalizowanego zarządzania odpadami. Zawarta pomiędzy firmami umowa przewiduje w pierwszej kolejności wdrożenie rozwiązań dla CH Bemowo w Warszawie, a następnie dla kolejnych wybranych obiektów w całej Polsce.

Stena Recycling odpowiedzialna jest za usprawnienie gospodarki odpadowej w komercyjnych obiektach zarządzanych przez firmę doradczą DTZ Management Polska. Dotychczas były one obsługiwane przez różnych operatorów, dlatego zaproponowane przez Stena Recycling działania mają charakter kompleksowy - od opracowania logistyki wywozów, poprzez system sortowania odpadów u źródła, po utylizację wraz odzyskiem frakcji pozytywnych, czyli nadających się do ponownego przetworzenia.

Wśród zaproponowanych przez Stena Recycling rozwiązań jest zastosowanie specjalnych pojemników na paragony, które zostaną zainstalowane przy kasach. Firma wprowadzi również nowy system zbiórki odpadów w tzw. Food Cortach, ustawiając pojemniki typu multisort umożliwiające segregacje kilku strumieni odpadów: organicznych, plastiku, styropianu, komunalnych i drewnianych. Ponadto, w związku z nowymi systemami zbiórki odpadów, Stena odpowiedzialna jest za przeszkolenie personelu sprzątającego obiekty. Wszystkie te rozwiązania mają służyć zwiększeniu poziomu odzysku odpadów podlegających recyklingowi i optymalizacji kosztowej.

- Wybraliśmy Stena Recycling jako naszego dostawcę kompleksowych rozwiązań w gospodarce odpadami ze względu na wieloletnie doświadczenie w gospodarce odpadami, która ściśle wiąże się z optymalizacją kosztów operacyjnych obiektu - mówi Sylwia Wiszowata-Łazarz, Senior Marketing Manager DTZ.

Firmy zdecydowały, iż rozpoczęcie współpracy z każdym obiektem zarządzanym przez DTZ zostaje poprzedzone gruntownym audytem, co jest etapem niezbędnym do przygotowania propozycji, która uwzględnia indywidualny charakter danego budynku.

- Cel jaki postawiliśmy sobie wspólnie z Klientem to gruntowne usprawnienie gospodarki odpadowej w każdym z obiektów, które dotąd obsługiwane były przez bardzo różnych operatorów. Analiza sytuacji wyjściowej pozwoliła nam zaproponować najbardziej optymalne podejścia do zarządzania odpadami.

Rozwiązanie, które wdrażamy w obiektach zarządzanych przez DTZ przynosi bardzo konkretne korzyści zarówno w wymiarze operacyjnym, kosztowym, jaki i ekologicznym. Usprawnieniu ulegnie logistyka wywozów, system sortowania odpadów u źródła, co prowadzi do zwiększenia odzysku odpadów przeznaczonych do recyklingu i obniżeniu wolumenu odpadów komunalnych, a także do lepszego zbilansowania kosztów obsługi tzw. frakcji negatywny czyli wymagających utylizacji, z zyskiem z frakcji pozytywnych, czyli tych, które nadają się do ponownego przetworzenia. - wyjaśnia Arkadiusz Maciejewski, Dyrektor ds. Innowacyjnych Rozwiązań w Stena Recycling.

Stena Recycling

Udostępnij artykuł: