STIR: szef KAS zablokuje konto firmy podejrzanej o oszustwo podatkowe

Firma

Od poniedziałku (30 kwietnia) szef Krajowej Administracji Skarbowej ma prawo blokować konta firm podejrzanych o oszustwa podatkowe - takie rozwiązanie przewiduje ustawa o STIR.

Karta płatnicza w portfelu
Fot. Pixabay.com

Od poniedziałku (30 kwietnia) szef Krajowej Administracji Skarbowej ma prawo blokować konta firm podejrzanych o oszustwa podatkowe - takie rozwiązanie przewiduje ustawa o STIR.

Od dzisiaj szef #KAS zablokuje konto firmy podejrzanej o oszustwo podatkowe #STIR

Za pomocą systemu STIR, czyli systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej możliwa jest wymiana informacji między sektorem bankowym a Krajową Administracją Skarbową. W efekcie szef KAS otrzymuje informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu ustawy STIR (tj. innych niż rachunki osób fizycznych, służące do celów prywatnych), a także o wszystkich transakcjach tych podmiotów dokonywanych za pośrednictwem objętych tym systemem rachunków bankowych lub rachunków SKOK. Dzięki uzyskanym informacjom KAS może skutecznie walczyć z wyłudzeniami VAT, a zwłaszcza tzw. transakcjami karuzelowymi, tworzonymi za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych podmiotów - podało Ministerstwo Finansów.STIR został wprowadzony ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Zgodnie z danymi MF, obecnie monitoringiem w ramach STIR jest objętych ponad 5,6 mln rachunków podmiotów kwalifikowanych.

Rozwiązania STIR są wprowadzane stopniowo. Od 13 marca 2018 r. za pośrednictwem systemu STIR były już więc przekazywane informacje o zlikwidowanych i nowo założonych rachunkach bankowych podmiotów kwalifikowanych (przedsiębiorców, osób prawnych, osób fizycznych prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek).Teraz możliwa będzie blokada, na żądanie szefa KAS (w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej), konta firmy podejrzanej o oszustwo podatkowe, a od lipca fiskus uzyska z systemu bankowego informacje o transakcjach na rachunkach bankowych.
Udostępnij artykuł: