Stop nieuczciwym praktykom: Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

Edukacja / Finanse osobiste

Upowszechnianie standardów etycznych w relacjach z klientem oraz zwiększenie zaufania do branży finansowej − to główne cele Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Projekt został zainicjowany przez ANG Spółdzielnię, BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska. Gospodarzem projektu jest Federacja Konsumentów.

Szyld banku na budynku
Bank Fot. stock.adobe.com/Vlad Kochelaevskiy

Upowszechnianie standardów etycznych w relacjach z klientem oraz zwiększenie zaufania do branży finansowej − to główne cele Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Projekt został zainicjowany przez ANG Spółdzielnię, BNP Paribas Bank Polska oraz Santander Bank Polska. Gospodarzem projektu jest Federacja Konsumentów.

#PrzemekGdański: Zyski branży finansowej nie mogą być osiągane kosztem nadużycia zaufania klientów #PrawaKonsumentów #DeklaracjaOdpowiedzialnejSprzedaży @BNPParibas_PL @UOKiKgovPL @SantanderBankPL @spoldzielnia

To pierwsza tego typu współpraca firm, którym zależy na poprawie jakości usług bankowych i kolejna pro-kliencka inicjatywa ANG Spółdzielnia. Co roku firma organizuje bowiem dużą konferencję Nienieodpowiedzialni, na której mówi się przede wszystkim o etyce, odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialnej sprzedaży.

W służbie społeczeństwu

Jednym z największych wyzwań branży finansowej i całego biznesu jest odpowiedzialna sprzedaż – taka, dzięki której klient otrzymuje za godziwą cenę produkt, którego naprawdę potrzebuje, który rozumie i na który go stać. Instytucje finansowe mają szczególnie wrażliwą rolę w naszym życiu, dlatego musimy w sposób szczególny dbać o dobro klienta – mówi Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu ANG Spółdzielnia.Celami, które przyświecały inicjatorom Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży są przede wszystkim zwiększanie pozytywnego wpływu branży finansowej na otoczenie i budowanie relacji z konsumentami i biznesem w sposób, dzięki któremu będą mogli lepiej służyć społeczeństwu i gospodarce.

W interesie banków powinna być także edukacja społeczeństwa o finansach i produktach bankowych. Ważne jest też przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom i szybkie reagowanie w przypadku ich wykrycia.– Cieszymy się, że jesteśmy jednym z inicjatorów pierwszej takiej współpracy firm na polskim rynku finansowym – podkreśla Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

Zyski, ale nie kosztem zaufania

Samoregulacje zawarte w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży obejmują podnoszenie i upowszechnianie standardów etycznych na rynku w relacji z klientem, uczciwy dialog biznesu z konsumentami, edukację biznesu i klientów indywidualnych oraz zwiększanie zaufania do całej branży, poprawę jej wizerunku.

Będą stanowić także źródło wiedzy na temat najwyższych standardów w finansach.– Branża finansowa, w tym banki, jak każdy inny biznes, powinna generować zyski oraz przynosić swoim akcjonariuszom i inwestorom rynkowo atrakcyjny zwrot z zainwestowanego kapitału. Zyski te nie mogą jednak być osiągane kosztem nadużycia zaufania klientów – dodaje Przemek Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska.Sygnatariuszem deklaracji może zostać każda instytucja finansowa, z wyjątkiem tych, wobec których KNF, UOKiK lub inny ustawowo upoważniony podmiot wydał ostrzeżenie.

Klienci oczekują uczciwości

Rynek usług finansowych jest dla konsumentów skomplikowany i trudny. Wielostronicowe umowy, skomplikowane wyliczenia i szybko zmieniające się produkty, często coraz bardziej złożone, powodują, że klienci instytucji finansowych oczekują od nich szczególnej uczciwości i odpowiedzialności. Federacja Konsumentów z zadowoleniem przyjęła chęć stworzenia inicjatywy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży i postanowiliśmy tę inicjatywę wesprzeć – mówi Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów.Więcej informacji na temat zasad zawartych w Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży można znaleźć na stronie www.odpowiedzialnasprzedaz.pl
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: