Stopa bezrobocia najwyższa od 2007 r.

Raporty

Styczniowy wynik sprzedaży detalicznej w Polsce był najlepszy od października minionego roku. Wzrost nominalny wyniósł 3,1% w skali roku, a realnie licząc, czyli uwzględniając zmiany cen w gospodarce, zwyżka wyniosła 2,4%. W tym drugim przypadku wynik był najlepszy od lipca 2012 r. Trudno jednak na te dane patrzeć z dużym optymizmem.

Styczniowy wynik sprzedaży detalicznej w Polsce był najlepszy od października minionego roku. Wzrost nominalny wyniósł 3,1% w skali roku, a realnie licząc, czyli uwzględniając zmiany cen w gospodarce, zwyżka wyniosła 2,4%. W tym drugim przypadku wynik był najlepszy od lipca 2012 r. Trudno jednak na te dane patrzeć z dużym optymizmem.

Wzrost był wciąż niższy niż 12-miesięczna średnia, więc za wcześnie jest mówić o przełamaniu niekorzystnej tendencji. Na styczniowy wynik w bardzo dużym stopniu "zapracowała" sprzedaż samochodów, która podlega znacznym wahaniom. Wreszcie rosnące bezrobocie, które w styczniu sięgnęło 14,2%, najwyższego poziomu od 2007 r., podtrzymuje oczekiwania na dalsze zaciskanie pasa przez konsumentów w kolejnych miesiącach.

Tak też chyba te dane odbierane są przez warszawską giełdę, która nie jest w stanie wyrwać się z marazmu i mocniej skorzystać z dobrych nastrojów na europejskich giełdach, które z nadzieją oczekują wyników wyborów parlamentarnych we Włoszech. Rozstrzygnięcie wyborców ma być miernikiem szans na dalsze stabilizowanie się sytuacji w europejskich gospodarkach, najbardziej dotkniętych kryzysem. Osłabienie zaplecza proreformatorskich sił oznaczałoby wzrost ryzyka na rynkach finansowych, związany z niepewnością co do realizacji dotychczasowej polityki.

Bez echa natomiast przechodzą słabe dane o kondycji chińskiego przemysłu w lutym. Wskaźnik PMI spadł ze styczniowych 52,3 pkt do 50,4 pkt, najniższego poziomu od 4 miesięcy. To pokazuje, że nie będzie łatwo o trwałe przyspieszenie koniunktury w tej największej gospodarce rozwijającej się.

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Za wcześnie jest, by mówić o przezwyciężeniu niekorzystnych tendencji w zakresie sprzedaży detalicznej w Polsce
Rosną nadzieje bankowców na przezwyciężenie negatywnego trendu w sprzedaży kredytów hipotecznych w naszym kraju

Rynki nieruchomości

Lutowa ankieta Pengab przyniosła dalszy regres w zakresie bieżącej sprzedaży kredytów hipotecznych w Polsce. Na wzrost tego rodzaju kredytów wskazywało 22% placówek bankowych, a na spadek 28%. W efekcie saldo ocen pogorszyło się o 8 pkt, do minus 6 pkt. Był to najsłabszy wynik w historii badania, sięgającej 2003 r. Dotąd najgorzej było w marcu 2009 r., kiedy saldo oceny ukształtowało się na poziomie minus 3 pkt. Natomiast drugi kolejny miesiąc nasilały się oczekiwania na poprawę. Na przyspieszenie sprzedaży kredytów hipotecznych liczono w 36% placówek, a zniżki spodziewano się w 18%. Wskaźnik prognozy podniósł się o 11 pkt, do 18 pkt. Był to wynik najlepszy od listopada 2012 r. Średnia dla 2012 r. wynosiła 33 pkt, więc trudno mówić o przełomie w zakresie postrzegania perspektyw tego rynku.
Lutowe badanie koniunktury w polskim budownictwie wykazało dalszy znaczący regres. Wskaźnik koniunktury wyniósł minus 30 pkt wobec minus 33 pkt w styczniu. Ostatnio tak słaby luty mieliśmy w 2009 r.

Od dewelopera

Wawel Service rozpoczyna prace przy budowie II etapu kompleksu mieszkaniowego Willa Sowiniec na Woli Justowskiej w Krakowie. Osiedle tworzyć będzie zespół czternastu budynków apartamentowych oraz domów jednorodzinnych z ogrodami japońskimi. W każdym z 14 domów znajdzie się do 4 jedno- i dwupoziomowych apartamentów o pow. od 60 do 200 m kw. Lokale zlokalizowane na parterze posiadać będą dodatkową kondygnację w przyziemiu oraz ogród, a apartamenty na piętrze - oszklone poddasze z tarasem. Powierzchnia użytkowa domów jednorodzinnych wyniesie od 200 do 300 mkw. I etap inwestycji oddano do użytku w lipcu 2012. Ceny lokali zaczynają się od 8100 zł za m kw.

Zespół analiz
Home Broker

Udostępnij artykuł: