Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się w listopadzie na poziomie 6,1 proc.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w listopadzie nadal utrzymała się na poziomie 6,1%, czyli niezmienionym od czerwca, wynika z szacunków Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Lupa i modele kandydatów do pracy
Fot. stock.adobe.com/LIGHTFIELD STUDIOS

Stopa bezrobocia w listopadzie nadal utrzymała się na poziomie 6,1%, czyli niezmienionym od czerwca, wynika z szacunków Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca października 2020 roku) wyniosła w końcu listopada br. 6,1%, co oznacza, że od sześciu miesięcy pozostaje na takim samym poziomie.

- czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Bezrobocie nie rośnie, tarcze antykryzysowe chronią miejsca pracy >>>

Wzrosła mdm liczba bezrobotnych

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu listopada 2020 roku wyniosła 1,026 mln osób i w porównaniu do końca października br. wzrosła o 7,8 tys. osób, czyli o 0,8%. W analogicznym okresie 2019 r. poziom bezrobocia rejestrowanego zwiększył się o 9,1 tys. osób, tj. o 1,1%, podał resort.

Wzrost liczby zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych w listopadzie jest zjawiskiem typowym dla końca roku i obserwowanym również w ubiegłych latach, podkreślono także.

Gdzie najniższe, a gdzie najwyższe bezrobocie?

"W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 10%. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,9%). Wzrost stopy bezrobocia w listopadzie 2020 roku w porównaniu do października 2020 roku wystąpił w 6 województwach, przy czym wzrost o 0,1 pkt proc. miał miejsce w kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz o 0,2 pkt proc. w zachodniopomorskim. W pozostałych 10 województwach natężenie bezrobocia w odniesieniu do października nie zmieniło się" - czytamy dalej.

Czytaj także: Bezrobocie stoi w miejscu, ale zagrożone branże mogą zwalniać pracowników >>>

W projekcie nowelizacji tegorocznego budżetu przyjęto wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na poziomie 8% na koniec roku, natomiast przedstawiciele rządu szacowali ostatnio, że wskaźnik ten na koniec roku zmieści się w przedziale 7-8%.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: