Stopa bezrobocia w Polsce coraz niższa. Eurostat: w kwietniu spadła do 3,8 proc.

Rynek pracy

Ludzie czekający na rozmowę kwalifikacyjną
Fot. stock.adobe.com/ty

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w kwietniu br. wobec 3,9% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2017 r. wynosiła 5,2%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 657 tys. w kwietniu wobec 671 tys. miesiąc wcześniej #bezrobocie #Eurostat #praca #rynekpracy

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 657 tys. w kwietniu wobec 671 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 7,1%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia br. 6,3%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w kwietniu

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w kwietniu 2018 r. wobec 8,6% miesiąc wcześniej, podał również Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,4%.

Konsensus rynkowy wynosił 8,5%.

W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 7,1% w kwietniu – wobec 7,1% w poprzednim miesiącu i wobec 7,8% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: