Stopy bez zmian – komentarz do ostatniej decyzji RPP

Komentarze ekspertów

Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w dniach 6-7 września br. pozostawiła stopy procentowe bez zmian, czyli podstawowa stopa nadal wynosi 1,5 proc. Przy podejmowaniu decyzji Rada brała pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą Polski, którą ocenia jako dobrą. Nie widzi więc ona powodu do obniżki kosztu pieniądza. Ewentualny spadek stóp procentowych i tak nie spowodowałaby przyspieszenia wzrostu PKB, którego dynamika za II kwartał wyniosła 3,1 proc. Należy jednak mieć na względzie, że jest to wskaźnik gorszy od oczekiwań i założeń budżetowych. Dzięki wsparciu funduszy unijnych spodziewany jest wzrost inwestycji, co powinno zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy.

Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w dniach 6-7 września br. pozostawiła stopy procentowe bez zmian, czyli podstawowa stopa nadal wynosi 1,5 proc. Przy podejmowaniu decyzji Rada brała pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą Polski, którą ocenia jako dobrą. Nie widzi więc ona powodu do obniżki kosztu pieniądza. Ewentualny spadek stóp procentowych i tak nie spowodowałaby przyspieszenia wzrostu PKB, którego dynamika za II kwartał wyniosła 3,1 proc. Należy jednak mieć na względzie, że jest to wskaźnik gorszy od oczekiwań i założeń budżetowych. Dzięki wsparciu funduszy unijnych spodziewany jest wzrost inwestycji, co powinno zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy.

Od ponad dwóch lat utrzymuje się deflacja i w przyszłych miesiącach Rada nie spodziewa się powrotu do dynamicznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Istnieją też zagrożenia co do pogorszenia koniunktury w gospodarce światowej, co miałoby przełożenie na polską gospodarkę.

Średniookresowy cel inflacyjny nie zostanie zmieniony. Obecnie zakłada się wzrost cen na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- 1 punkt procentowy.

Jan Mazurek ekspert Domu Maklerskiego Michael/Ström

Udostępnij artykuł: