Stopy funduszy federalnych bez zmian – czy podwyżka możliwa w październiku?

Komentarze ekspertów

Październikowe posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku będzie mieć miejsce już 28 października. Będzie to przedostatnie spotkanie członków Rezerwy Federalnej przed końcem roku, a po jego zakończeniu nie będziemy mieć konferencji prasowej. Takowa będzie mieć miejsce dopiero po grudniowym posiedzeniu FOMC, które zakończy się 16 dnia miesiąca.

Dopiero w tym terminie pojawiają się pierwsze przywidywania odnośnie możliwej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Po październikowym spotkaniu rynek zakłada zmianę stóp procentowych jedynie z 8% prawdopodobieństwem. Z kolei, jak wynika z dotychczas przeprowadzonych ankiet wśród ekonomistów przez agencję Bloomberg, żaden z nich nie opowiada się za wzrostem kosztu pieniądza. Nie ma się czemu dziwić. Październik i brak konferencji nie dałby możliwości Janet Yallen uargumentowania ewentualnej zmiany oprocentowania funduszy federalnych (aczkolwiek nigdy nie można wykluczyć specjalnej konferencji – jest to jednak mniej prawdopodobny scenariusz).

Dodatkowo FED potrzebuje więcej danych, chociażby z rynku pracy, aby mieć silniejsze podstawy dla swojej decyzji. Odnośnie publikacji dotyczącej zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA, to tutaj raczej nie należy się martwić ostatnią niższą dynamiką. Nawet gdyby co miesiąc przyrastało o połowę mniej miejsc pracy niż wynosi średnia z ostatnich 5 lat, to i tak stopa bezrobocia przy obecnej korelacji powinna spaść do poziomu zakładanego w prognozach FED, czyli w rejon 4,7-4,9% w przeciągu 12 miesięcy. Co więcej od przyszłego roku powinna zacząć wzrastać inflacja konsumencka, ze względu na wyhamowanie spadku cen surowców, a to już wkrótce powinno podnieść oczekiwania inflacyjne i dać kolejny bodziec w kierunku podwyżki stóp procentowych do końca roku. Zagrożeniem pozostaje spowolnienie w Chinach i jego wpływ na światową gospodarkę.

Aktualnie inwestorzy na podstawie kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych wyceniają zmianę stóp w połowie grudnia na 33,8%. Z kolei 54,7% to prawdopodobieństwo zmian dopiero na marcowym posiedzeniu. Jednakże większość członków FOMC oraz większość ekonomistów widzi podwyżkę już pod koniec roku. Dwa razy więcej ankietowanych do tej pory przez agencję Bloomberg zakłada, że górny przedział dla stopy FED będzie wynosić 0,5%. Stąd też ten termin nadal wydaje się realnym i może zaskoczyć inwestorów, którzy obecnie Rezerwie Federalnej nie wierzą.

Daniel Kostecki
Analityk Rynków Finansowych
HFT Brokers

Udostępnij artykuł: