Stopy NBP „na pewno” bez zmian do końca 2018 r.

Komentarze ekspertów

Jakub Borowski
Fot. Materiały prasowe Credit Agricole

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w środę stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%).

Stopy #NBP osiągnęły dolną granicę, a ewentualne rozluźnienie polityki pieniężnej będzie realizowane z wykorzystaniem narzędzi niekonwencjonalnych #RPP #CreditAgricole

W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą „obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Podobnie jak przed miesiącem, RPP stwierdziła w komunikacie, że „bieżące informacje nadal wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach”, a „zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”.

Rada nieco bardziej gołębia

Wypowiedzi obecnych na konferencji prezesa NBP A. Glapińskiego oraz członków RPP E. Gatnara i R. Sury wskazują, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem w ocenie Rady średnioterminowe ryzyko inflacyjne zmniejszyło się. Prezes NBP A. Glapiński zasygnalizował, że ścieżka inflacji oczekiwana w lipcowej projekcji NBP będzie najprawdopodobniej niższa od przewidywanej w projekcji marcowej. Ocenił on również, że łączny proinflacyjny wpływ wyższych cen ropy, obniżenia dynamiki płac i odnotowanego w ostatnich tygodniach osłabienia kursu złotego będzie niewielki. E. Gatnar stwierdził natomiast, że obecnie nie dostrzega on „takiej presji płacowej jakiej się spodziewał”, a słabszy kurs złotego jest korzystny dla eksporterów. Z kolei R. Sura wskazał na zapowiedziane przez rząd ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców, które będą oddziaływać w kierunku zmniejszenia presji płacowej.

Naszym zdaniem dobrym podsumowaniem dzisiejszych gołębich wypowiedzi obecnych na konferencji członków RPP jest stwierdzenie A. Glapińskiego dotyczące perspektyw stóp procentowych: „w dostrzegalnym horyzoncie stabilizacja stóp procentowych wydaje się być czymś oczywistym”. Dodał on, że stopy procentowe nie zmienią się „na pewno” do końca 2018 r., a w 2019 r. „z ogromnym prawdopodobieństwem” pozostaną na obecnym poziomie. W ocenie E. Gatnara ewentualne obniżki stóp byłyby negatywne dla stabilności sektora bankowego. Taka ocena jest zgodna z wyrażanym wcześniej przez prezesa NBP poglądem, zgodnie z którym stopy NBP osiągnęły dolną granicę, a ewentualne rozluźnienie polityki pieniężnej będzie realizowane z wykorzystaniem narzędzi niekonwencjonalnych.

Lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp NBP

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego i członków RPP potwierdzają utrzymujące się lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp procentowych NBP (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w listopadzie 2019 r.). Obecne oczekiwania rynkowe dotyczące terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych są zbieżne z naszym scenariuszem. Wypowiedzi prezesa NBP i członków RPP są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

 

Udostępnij artykuł: