Stopy procentowe bez zmian, inflacja pozostanie umiarkowana

Aktualności

W dniach 3-4 października odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

Fot. Pixabay.com

W dniach 3-4 października odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej.
Zdaniem ekonomistów, w  gospodarce  światowej utrzymuje się ożywienie koniunktury. Dostępne  dane wskazują na  stabilizację wzrostu PKB w strefie euro w III kw. po przyśpieszeniu w poprzednich kwartałach.

W  Polsce  napływające dane świadczą o utrzymaniu stabilnego wzrostu aktywności gospodarczej.Głównym czynnikiem wzrostu pozostaje popyt konsumpcyjny wspierany przez  wzrost  zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Jednocześnie wyraźny wzrost    dynamiki produkcji budowlano-montażowej wskazuje na prawdopodobne ożywienie inwestycji.Roczna  dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie, mimo przyśpieszenia dynamiki płac w gospodarce, inflacja bazowa pozostaje niska

Udostępnij artykuł: