Stopy procentowe na niezmienionym poziomie – 05.07.2017

Aktualności

W dniach 4-5 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie:

•             stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej,

•             stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej,

•             stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej,

•             stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej.

Udostępnij artykuł: