Stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie – 6-7 czerwca 2017 r.

Aktualności

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: 
• stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej,
• stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej,
• stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej
• stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej.

PZ

Udostępnij artykuł: