Stosowanie e-faktur od przyszłego roku dobrowolne, od 2023 r. obowiązkowe: prezydent podpisał ustawę

Firma

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, zakładającą możliwość dobrowolnego stosowania e-faktur od przyszłego roku i wprowadzenie takiego obowiązku od roku 2023, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Biznesmen siedzący nad rachunkami i fakturami
Fot. stock.adobe.com/Rido

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, zakładającą możliwość dobrowolnego stosowania e-faktur od przyszłego roku i wprowadzenie takiego obowiązku od roku 2023, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy normujące zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Zgodnie z treścią uzasadnienia celem nowelizacji jest także dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług. Zmiany w tym zakresie obejmują modyfikację zasad wystawiania faktur korygujących, w tym zmniejszenie liczby elementów takiej faktury, a także faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: e-faktura już od 1 stycznia 2022 roku: co to oznacza dla przedsiębiorców?

Jakie zmiany wprowadza ustawa?

Ustawa wprowadza zmiany w: ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie Ordynacja podatkowa oraz w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują m.in.: 

- wprowadzenie definicji legalnej terminu "faktura ustrukturyzowana",

- określenie zasad i trybu wystawiania oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych jako fakultatywnych form dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu;

Czytaj także: Od 2023 roku przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur >>>

- określenie zasad prowadzenia i funkcjonowania KSeF,

- określenie katalogu podmiotów, które będą mogły korzystać z KSeF,

- określenie zasad korygowania faktur ustrukturyzowanych,

- określenie zasad ustalania podatku do zapłaty oraz zwrotu podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku w przypadku korzystania z faktur ustrukturyzowanych,

- rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto,

- umożliwienie podatnikom wystawiania faktur nie wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: