Stowarzyszenia Branży Eventowej – zmiany w Zarządzie

Kadry / Tylko u nas

W wyniku złożenia dymisji przez Prezesa Stowarzyszenia Branży Eventowej - Andrzeja Bagniuka - Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Branży Eventowej wybrało na jego miejsce Martę Dunin-Michałowską, dotychczasową Wiceprezes Zarządu SBE ds. Komunikacji. 

Żaneta Berus – reprezentująca EXPO XXI Warszawa – została powołana na stanowisko Członka Zarządu, Olga Krzemińska-Zasadzka będzie piastować obowiązki Wiceprezesa.

„Misją Stowarzyszenia Branży Eventowej jest pozytywny wkład w budowanie i rozwój polskiej branży eventowej. Realizacja tej misji wiąże się z licznymi obowiązkami i działaniami o charakterze wizerunkowym i edukacyjnym, które wymagają dużego zaangażowania i poświęcenia. Moje obowiązki poza Stowarzyszeniem nie pozwalają mi na przeznaczenie na pracę na rzecz SBE satysfakcjonującej ilości czasu, dlatego podjąłem decyzję o tym, by oddać przewodnictwo nad SBE w ręce osób, które mogą poświęcić się temu odpowiedzialnemu zadaniu w większym wymiarze. Nadal pozostaję członkiem SBE i będę kibicował nowemu Zarządowi w jego działaniach na rzecz realizacji misji Stowarzyszenia” – powiedział składając dymisję Andrzej Bagniuk.

„Prezes SBE to odpowiedzialna i wymagająca funkcja. Jako przedstawicielka polskiej branży eventowej od dawna angażuję się w jej rozwój, edukację rynku oraz działania zmierzającego do tworzenia pozytywnego wizerunku branży. Dlatego, mimo licznych zajęć związanych z prowadzeniem własnej firmy, postanowiłam podjąć wyzwanie i przyjąć wybór Walnego Zgromadzenia Członków SBE. Bardzo dziękuję za powierzone mi zaufanie i zobowiązuję się do wypełniania tej misji – bo tak tę funkcję traktuję – najlepiej, jak to możliwe” – powiedziała po wyborze na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej Marta Dunin-Michałowska (poza SBE Prezes Mea Group).

źródło: www.sbe.org.pl

Udostępnij artykuł: