Strategia błękitnego oceanu. Początek

Bez krawata

Strategia błękitnego oceanu została wydana w 44 językach i sprzedała się na całym świecie w ponad 3,6 miliona egzemplarzy. Znaczna część wniosków, które W. Chan Kim i Renée Mauborgne formułowali na temat tworzenia nowych przestrzeni rynkowych, ukazywała się pierwotnie w postaci artykułów w „Harvard Business Review”. Książka Strategia błękitnego oceanu. Początek gromadzi w jednym miejscu najlepsze z tych publikacji, m.in.: „Przywództwo błękitnego oceanu” oraz „Pułapki czerwonego oceanu”.

Zastosowanie podejścia „błękitnego oceanu” pozwala na odkrycie nieznanych dotąd szans wzrostu #alebank

Kolejne artykuły pozwalają krok po kroku prześledzić proces tworzenia „błękitnych oceanów”, czyli przestrzeni rynkowych umożliwiających swobodne działanie w warunkach braku konkurencji. Rzucają nowe światło na już dość powszechnie akceptowaną teorię przedstawioną w książce Strategia błękitnego oceanu, jak również na  charakterystyczne  dla  niej  schematy  i  narzędzia  –  a  dzięki temu umożliwiają skuteczniejsze ich stosowanie w rzeczywistości własnej organizacji.

Poszczególne artykuły wyjaśniają także przebieg procesu zmiany podejścia do strategii, poszukiwania nowych okazji i kreślenia nowej krzywej wartości, jak również budowania rentownego modelu biznesowego  i  pokonywania  przeszkód  natury  organizacyjnej.  Autorzy rozpoznali sześć błędnych założeń tkwiących u podstaw modeli biznesowych i wskazali wspólny czynnik, z powodu którego organizacjom nie udawało się doprowadzić do powstania nowego rynku – ten czynnik to modele myślowe menedżerów. W artykule „Pułapki czerwonego oceanu” analizują szczegółowo poszczególne pułapki i pomagają menedżerom ich uniknąć.

W książce Strategia błękitnego oceanu. Początek zostały omówione również narzędzia o charakterze analitycznym, powszechnie stosowane przez firmy z całego świata na etapie kreślenia i realizacji strategii błękitnego oceanu. Chodzi tu o takie narzędzia, jak „krzywa wartości” czy „kanwa strategii”, „schemat sześciu ścieżek”, „schemat czterech działań”, „mapa pionier–wędrownik–osadnik”, „mapa  użyteczności dla nabywcy”, „masowy korytarz cenowy” czy „przewodnik po modelach biznesowych”. Zrozumienie tych koncepcji, procesów i narzędzi ma zasadnicze znaczenie dla pracy zespołu odpowiedzialnego za tworzenie strategii, jak również dla liderów organizacji oraz wszystkich ludzi odpowiedzialnych za realizację założeń strategicznych.

Zarówno czytelnikom zaznajomionym z założeniami strategii błękitnego oceanu, jak i tym, którzy ich jeszcze nie znają, ta książka pozwala w nowym świetle przeanalizować ten jakże ważny model – i pomaga wcielić go w życie w konkretnych warunkach organizacyjnych.

PZ

aleBank.pl

 

Udostępnij artykuł: