Strategia marketingowa – klucz do sukcesu

Finanse i gospodarka

Procter&Gamble, IBM, McDonalds czy Boeing to firmy, które odniosły ogromny międzynarodowy sukces. Wielu ludzi zastanawia się na czym polega ich fenomen i w jaki sposób doszły do takich wyników? Odpowiedź jest z pozoru prosta - wszystko dzięki doskonałej strategii marketingowej.

Procter&Gamble, IBM, McDonalds czy Boeing to firmy, które odniosły ogromny międzynarodowy sukces. Wielu ludzi zastanawia się na czym polega ich fenomen i w jaki sposób doszły do takich wyników? Odpowiedź jest z pozoru prosta - wszystko dzięki doskonałej strategii marketingowej.

Pozostaje jednak pytanie - jak tę doskonałą strategię opracować?

Posiadanie odpowiedniej strategii to niezbędny element skutecznego zarządzania firmą. Strategia to wizja rozwoju przyszłej organizacji i scenariusz  działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych. Scenariusz ten zakładać winien spójne i konsekwentne dążenie wszystkich pracowników organizacji do realizacji wytyczonych celów w oparciu o długookresowe plany i zasady postępowania.

"Strategia wyznacza kierunek i tempo działań organizacji oraz służy optymalnemu wykorzystaniu i rozwinięciu jej potencjału organizacyjnego, czyli kapitału ludzkiego, finansowego i technologicznego" - doprecyzowuje Mirosław Szudzichowski, ekspert Centrum Doradztwa i Szkoleń Homo Creatore w obszarze strategicznego planowania marketingowego.

Strategia jest działaniem kompleksowym, kreowanym w sposób świadomy, które w zdecydowanej mierze wpływa na wyniki funkcjonowania organizacji. Jednym z kluczowych elementów prowadzących do osiągnięcia sukcesu przez firmę  jest stworzenie  dla niej optymalnej strategii marketingowej.

Od czego zacząć budowanie sukcesu firmy?

Strategia marketingowa to wskazanie na mocne i słabe strony naszej wizji rozwoju, na to jakie mamy cele do osiągnięcia, jak przekonać do siebie nowych i skutecznie porozumiewać się z obecnymi klientami. Jak pokazują wyżej przytoczone przykłady międzynarodowych organizacji, stworzenie skutecznej strategii marketingowej to podstawa, której puntem wyjścia musi być plan, zawierający następujące elementy:

 • Określenie docelowej grupy odbiorców - musimy zdecydować, kto będzie głównym odbiorcą naszych produktów. Dokładne określenie "targetu" jest niezbędne, ponieważ naszą przyszłą ofertę będziemy kierować właśnie do nich.
 • Spozycjonowanie, czyli okreslenie elementów wyróżniających naszą firmę na tle konkurencji - każdy nowy projekt wprowadza nowe pomysły, które stanowią oryginalny sposób osiągania celów poprzez wykonywanie innych działań niż konkurenci lub wykonywanie tych samych działań, ale inaczej.
 • Zdefiniowanie celów marketingowych oraz sposóbu ich realizacji - musimy wiedzieć z czym, kiedy i w jaki sposób chcemy dotrzeć do odbiorców i jakich narzędzi chcemy do tego użyć.
 • Oszacowanie kosztów realizacji całej strategii marketingowej - cały plan powinien być spójny pod względem prognozowanych nakładów i efektów.Oszacowanie kosztów realizacji całej strategii marketingowej - cały plan powinien być spójny pod względem prognozowanych nakładów i efektów.

Co możesz zyskać?

Dobrze zaplanowana i zrealizowana strategia marketingowa przynosi bardzo wiele korzyści:

 • Ułatwia skupienie się na możliwościach (okazjach), które można wykorzystać oraz na zagrożnieach, (problemach) których należy unikać.
 • Wskazuje narzędzia, które pozwolą skutecznie zwalczać konkurencję i zdobywać nowych klientów.
 • Zwraca uwagę na najefektywniejsze metody promocji, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.
 • Pozwala określić i wykorzystać trwałą przewagę konkurencyjną.
 • Wspomaga efektywną komunikację z pracownikami, klientami i partnerami.
 • Zwiększa sprzedaż oraz zyski.

O czym musisz pamietać, żeby nie stracić?

Jak widzimy skuteczna strategia marketingowa otwiera przed nami nowe możliwości, a firma - dzięki niej - ma szansę wejść w fazę prosperity. Co, jeśli jednak obrana przez nas strategia nie daje pożądanych efektów? Konieczny jest jej audyt i analiza, która wskaże nam popełnione błędy i umożliwi dokonanie niezbędnych korekt. Dzięki obserwacji wybitnych strategów biznesu takich, jak Michael Porter, Gary Hamel czy C.K. Prahalad można wskazać kilka praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia optymalnej strategii, sposobów jej kreowania i analizowania w poszukiwaniu szans rozwoju organizacji:

 • Stawiaj przed sobą ambitne cele - skup się na zadaniach, dla których nie ma prostych rozwiązań, a ich zrealizowanie wymaga czasu i dużego nakładu pracy.
 • Podejmuj ryzyko - dążenie do ambitnych celów pociąga za sobą ryzyko, ale jest to naturalna konsekwencja w grze o "dużą stawkę".
 • Nie bój się innowacji i twórczego podejścia - strategiczne działanie jest oparte na wiedzy i doświadczeniu, ale także w dużej mierze na intuicji i wyczuciu, które charakteryzują twórcze myśleniem i poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań.
 • Stosuj systemowe podejście - myślenie strategiczne zmusza do skoncentrowania się na firmie jako całości. Należy analizować szeroki kontekst funkcjonowania organizacji w zmieniającym się otoczeniu.
 • Wykazuj się praktycyzmem - strategiczne działanie nie może opierać się na hipotezach, domysłach i koncepjach, które będzie można zrealizować w bliżej nieokreślonej przyszłości. Musi ono proponować to, co jest możliwe do zrealizowania w danym momencie i obecnych warunkach.

"Strategia marketingowa jest potrzebna w każdej firmie, ponieważ wskazuje kierunek i sposób prowadzenia działań, które mają przynosić  wymierne korzyści przedsiębiorstwu. Pozwala ona na ciągły rozwój i skuteczne dotarcie do ścisle zdefiniowanej grupy odbiorców, co jest niezbędne - szczególnie w czasach prawie nieograniczonej, coraz intensywniejszej konkurencji" - podsumowuje Szudzichowski z Homo Creatore.

Korneliusz Smolik
Good One Group

Udostępnij artykuł: