Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego po konsultacjach społecznych

Samorząd

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego jest jedną z dziewięciu horyzontalnych strategii rozwoju kraju. Jest on odpowiedzią na kluczowe wyzwania rozwojowe, zidentyfikowane w Raporcie "Polska 2030" - raport przygotowany został przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego jest jedną z dziewięciu horyzontalnych strategii rozwoju kraju. Jest on odpowiedzią na kluczowe wyzwania rozwojowe, zidentyfikowane w Raporcie "Polska 2030" - raport przygotowany został przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP.

Koordynatorem SRKS jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ale dokument powstawał w szerokiej międzyresortowej i międzysektorowej współpracy, w szczególności z ministerstwami edukacji narodowej oraz pracy i polityki społecznej.

Do przygotowanego projektu SRKS zgłoszonych zostało ponad 500 uwag. Proces analizy wniosków trwał kilka miesięcy i w jego wyniku zespół SRKS - w porozumieniu z liderami poszczególnych obszarów - uwzględnił blisko 55% uwag.

  • W ramach dotychczasowych prac nad Strategią:
  • zorganizowano konferencję ogól- nopolską oraz cykl spotkań tematycznych, powstała strona internetowa http://ks.mkidn.gov.pl/ dedykowana strategii, umożliwiająca przesyłanie komentarzy on-line,
  • 4 lipca 2011 r. opublikowano on-line szczegółowy raport z konsultacji,
  • badania kapitału społecznego włączono do listy zadań kwalifikowalnych, w edycji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2012 r., Program Edukacja kulturalba i diagnoza kultury - priorytet 2 - Obserwatorim kultury.

Kolejnym etapem jest prezentacja projektu SRKS po konsultacjach społecznych. Tekst publikacji można znaleźć pod adresem: www.mkidn.gov.pl.

Źrodło: www.mkidn.gov.pl

Udostępnij artykuł: