Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego: GPW pracuje nad harmonogramem swoich zadań

Gospodarka

Marek Dietl
Marek Dietl Źródło: Newseria

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przygotowuje harmonogram wdrażania zadań, które nałożyła na GPW nowa Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, poinformował prezes Marek Dietl.

Marek #Dietl: @GPW_WSExchange przygotowuje harmonogram wdrażania zadań, które nałożyła na #GPW nowa Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego #SRRK

„Nasz dział strategii przygotowuje harmonogram wdrażania tego, co jest po naszej stronie [w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego]. W kwestii promowania ładu korporacyjnego wśród spółek, co nakłada na GPW nowa strategia, mamy zbiór dobrych praktyk, czy komitet opiniujący. Uważam, że podejście w tym zakresie powinno być nie od strony kar, ale nagród (szczególnie dla firm chociażby szanujących mniejszościowych akcjonariuszy) i, oczywiście, zwracania uwagi na ewidentne naruszenia” – powiedział Dietl podczas konferencji prasowej.

Dodał, że „najbliżej mu” do modelu nadawania ratingów ładu korporacyjnego dla spółek.

„Koresponduje to z WIG-ESG. Zainteresowanie nim wśród inwestorów jest duże i spółki  tego indeksu będą przyciągać kapitał. Czujemy, że rating powinien być nadawany poza nami bo sami jesteśmy spółką giełdową” – stwierdził prezes GPW.

Według jego słów, decyzje w tej kwestii będą podjęte w najbliższych miesiącach.

Zaznaczył ponadto, że zarząd GPW koncentruje działania na wielu obszarach biznesowych. Wprowadza szereg rozwiązań, dotyczących podstawowej działalności, adresowanych do emitentów i inwestorów.

Czytaj także: Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego: powstanie Sąd Giełdowy?

„Wśród najważniejszych w tym roku było m.in. uruchomienie Giełdowego Programu Pokrycia Analitycznego dla 40 emitentów, wprowadzenie ETF-ów na mWIG40, start Akademii GPW Growth, wprowadzenie indeksu WIG-ESG, czy rozpoczęcie programu crowdfundingowego dla branży maklerskiej. O konkurencyjności giełd decydują rozwiązania technologiczne, dlatego zdecydowaliśmy m.in. o budowie własnej platformy transakcyjnej, czy systemu GPW Data bazującego na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji. Trwają też prace nad startem giełdowego rynku rolnego. Jestem przekonany, że bodźcem do rozwoju giełdy i rynku kapitałowego będzie wdrożenie przyjętej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Nasze giełdowe inicjatywy strategiczne dobrze wpisują się w założenia SRRK” – wymienił Dietl.

Podczas konferencji stwierdził, że przychody z inicjatyw strategicznych już się pojawiają, gdyż dostają one dofinansowanie, łącznie ponad 40 mln zł, co Dietl określił jako znaczące przy skali GPW.

GPW ocenia, że wyniki dają podstawy do dywidendy według założeń w strategii

GPW ocenia, że tegoroczne wyniki finansowe dają podstawy do podtrzymania polityki dywidendowej, poinformował wiceprezes Jacek Fotek.

„Wyniki dają podstawy, by konsekwentnie patrzeć w przyszłość i móc zadeklarować, że walnemu zgromadzeniu zostanie zaproponowana dywidenda na poziomie przewidzianym w strategii” – powiedział Fotek podczas konferencji prasowej.

Czytaj także: GPW: 41,12 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. >>>

W marcu GPW zaktualizowała cele finansowe w ramach „Aktualizacji Strategii Grupy Kapitałowej GPW #GPW2022”, gdzie m.in. założono wzrost corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, przy czym dywidenda ma być nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

W czerwcu akcjonariusze GPW postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 133,47 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,18 zł na akcję.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: