Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego. PwC: krok w dobrą stronę

Gospodarka

Wykresy giełdowe
Fot. stock.adobe.com/Kurt Kleemann

Poprawa ładu korporacyjnego i zwiększenie zaufania do rynku kapitałowego to kluczowe elementy projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), uważa partner PwC Krzysztof Szułdrzyński.

Krzysztof Szułdrzyński z @PwCPolska: poprawa ładu korporacyjnego i zwiększenie zaufania do rynku kapitałowego to kluczowe elementy Projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego #SRRK

“Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, a w szczególności elementy dotyczące poprawy ładu korporacyjnego i zwiększenia zaufania do rynku kapitałowego, doskonale wpisują się w dyskusje i działania na dojrzałych rynkach kapitałowych, gdzie coraz częściej mówi się o rozszerzeniu tych regulacji także na podmioty niebędące spółkami giełdowymi w związku z ich istotnym wpływem na gospodarkę. Propozycje są dobre i ciekawe, natomiast kluczowe wyzwania będą wiązały się z samym ich wdrożeniem” – napisał Szułdrzyński w komentarzu na temat projektu SRRK.

Podkreślił również, że o atrakcyjności i dojrzałości rynku kapitałowego decyduje również jakość samych emitentów i bezpieczeństwo inwestowania.

Czytaj także: Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego lekiem na całe zło?

Propozycja zróżnicowania przez giełdę opłat dla emitentów

“Szczególnie interesująco brzmi propozycja zróżnicowania przez giełdę opłat dla emitentów, w zależności od podejścia spółek do stosowania zasad ładu korporacyjnego, co pozwoliłoby przełożyć poziom jego przestrzegania na wymierne korzyści finansowe dla emitentów. Równie ciekawe są propozycje publicznego ogłaszania rankingów w zakresie stosowania ładu korporacyjnego, przy obecnym braku jakichkolwiek przekrojowych informacji na ten temat (poza analizami przygotowywanymi i publikowanymi okresowo przez Forum Rad Nadzorczych) oraz nagród w tym obszarze. Pozwoliłyby to inwestorom uwzględniać tego typu informacje w swoich decyzjach inwestycyjnych. Wyzwanie, jakie wiąże się z przyznawaniem nagród czy wyróżnień, to pojawiająca się konieczność stworzenia systemu weryfikacji czy deklaracje spółek zgodne są z rzeczywistością” – czytamy w komentarzu.

Czytaj także: Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – dokument dla polityków >>>

“Same zasady ładu korporacyjnego są już skodyfikowane na naszym rynku zarówno w formie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN), jak i różnych przepisów prawa. Natomiast to czego ewidentnie brakuje to mechanizmów egzekwujących stosowania tych zasad przez spółki. W tym kontekście dalszej analizy wymaga sugestia rozważenia wprowadzenia sankcji za nieprzestrzeganie ładu korporacyjnego, co oznaczałoby w praktyce odejście od obecnie przyjętej zasady stosuj lub wyjaśnij, jeśli nie stosujesz. W tym kontekście należy spojrzeć również na debiutantów giełdowych, którzy mają obowiązek w prospekcie emisyjnym złożyć oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad dobrych praktyk – tyle, że znów nikt nie weryfikuje rzetelności tych oświadczeń i nie bierze odpowiedzialności za skuteczność i jakość funkcjonujących w spółce rozwiązań, na przykład w zakresie audytu wewnętrznego, czy zarządzania ryzykiem” – wskazał Szułdrzyński.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: