Dokąd zmierzamy, dokąd dojdziemy?

NBS 2005/03

Z Janem Wojtczakiem, przewodniczącym Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich, rozmawia Grzegorz Krekora

Sekcja spółdzielcza ZBP przygotowała strategię rozwoju i poprawy konkurencyjności sektora banków spółdzielczych w latach 2005–2010. Jaki wpływ może mieć nowa strategia na funkcjonowanie BS-ów?

Naszym celem jest kapitałowe wzmocnienie udziału bankowości spółdzielczej w systemie, a zarazem zwiększenie jej roli w aktywizacji środowisk lokalnych, rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości. Chcemy dostrzec szczególne zadania BS-ów, przyjmując na siebie określone obowiązki. Gotowi jesteśmy zawrzeć strategiczne porozumienie w ramach Narodowego Programu Rozwoju, które wyznaczy priorytety naszego sektora po integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Porozumienie to powinno określić szczególne podejście państwa do spółdzielczych instytucji finansowych.

Potrzebny jest program, który zapobiegnie obniżaniu dostępności usług bankowych dla małych środowisk lokalnych. Trzeba wspierać procesy wyrównywania szans rozwojowych, sięgnąć ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: