Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej − „mapa drogowa” rozwoju dla całego sektora

Bankowość spółdzielcza / Edukacja

− Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej (SSPSBS) to bardzo dobra idea oraz koncepcja wsparcia rozwoju kadry menedżerskiej w sektorze bankowości spółdzielczej. W interesie tego sektora jest, by ta inicjatywa była kontynuowana i rozwijana – podkreśla w swoim komentarzu dla portalu aleBank.pl Maciej Witucki, Prezes Zarządu BPS Faktor S.A.

Maciej Witucki, Prezes Zarządu BPS Faktor S.A.
Maciej Witucki, Prezes Zarządu BPS Faktor S.A. Fot. Bank

− Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej (SSPSBS) to bardzo dobra idea oraz koncepcja wsparcia rozwoju kadry menedżerskiej w sektorze bankowości spółdzielczej. W interesie tego sektora jest, by ta inicjatywa była kontynuowana i rozwijana – podkreśla w swoim komentarzu dla portalu aleBank.pl Maciej Witucki, Prezes Zarządu BPS Faktor S.A.

#MaciejWitucki: Siła sektora tkwi w jego ludziach i ich postawie. Postawa menedżera przekłada się bezpośrednio na postawę jego współpracowników #BPSFaktorSA #SSPSBS #GrupaBPS #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #ZBP

Już 16 stycznia 2020 r. odbędzie się druga sesja Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej, która została zorganizowana przez Związek Banków Polskich, jako pilotażowy program realizujący postanowienia Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, ze stycznia 2019 roku.

Portal aleBank.pl zwrócił się do uczestnika pierwszej sesji Szkoły Macieja Wituckiego, Prezesa Zarządu BPS Faktor S.A. o komentarz:

− Motto „Możemy, Potrafimy, Zrobimy” to, w mojej ocenie, postawa, sposób myślenia, a także swojego rodzaju „mapa drogowa” wyznaczająca kierunek rozwoju w sektorze.

Słowa te inspirują do pozytywnego i kreatywnego myślenia, aktywnego poszukiwania rozwiązań, myślenia o dwa, trzy kroki do przodu, współpracy na rzecz systematycznego rozwoju osobistego oraz organizacji w strukturze Sektora Bankowości Spółdzielczej.

Siła sektora tkwi w jego ludziach i ich postawie. Postawa menedżera przekłada się bezpośrednio na postawę jego współpracowników, a ta na Zespół, Departament, Firmę, Grupę, Sektor, ich organizację wewnętrzną oraz wyniki.

Cennym i trafnym założeniem SSPSBS jest włączenie do udziału w szkoleniu ludzi z całego sektora, co niewątpliwie sprzyja rozwojowi współpracy, wymianie doświadczeń i otwartości na inne rozwiązania. Dlatego uważam ideę powołania SSPSBS nie tylko za bardzo trafną, ale wręcz konieczną dla sektora.

W mojej ocenie w przyszłych edycjach można rozważyć nieznaczne ograniczenie liczby omawianych tematów na rzecz szerszego i głębszego ich omówienia.

Prelegenci zyskają nieco więcej czasu by skutecznie, być może na kilka sposobów, dotrzeć do słuchacza z „esencją” omawianego tematu.

Uczestnicy szkolenia otrzymają „mocniejszy” przekaz, co zwiększy szansę na wyciągniecie z niego tego co najistotniejsze.

Zwiększa to szansę, że menedżerowie zabiorą tę wiedzę lub jej część ze sobą i zaczną stosować w codziennej pracy zawodowej, zyskując dodatkową kompetencję.

Osobiście uważam, że jeżeli uczestnik szkolenia utrwali i wyniesie z niego choć jedną rzecz, którą będzie wykorzystywał w życiu zawodowym i być może prywatnym to już można powiedzieć, że… „Było warto”!

I na koniec dodam jeszcze, że − prelegenci byli starannie i dobrze dobrani, tematyka szkolenia również trafna, była też dobra organizacja. Miejsce szkolenia i dodatkową atrakcję „mini browar” − oceniam bardzo pozytywnie. Ogólnie fajna i pro-rozwojowa inicjatywa − podsumował Maciej Witucki, Prezes Zarządu BPS Faktor S.A.

BPS Faktor SA czyli faktoring w praktyce

Podstawowym przedmiotem działalności BPS Faktor SA, co można przeczytać na stronie głównej Banku, jest działalność faktoringowa polegająca na:
1)    finansowaniu terminowych wierzytelności przedsiębiorstw powstałych w toku prowadzonej działalności  z tytułu sprzedaży towarów, produktów i usług;
2)    świadczeniu usług dodatkowych w postaci zarządzania i administrowania należnościami, ich dochodzenia oraz opcjonalnego przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność poprzez ubezpieczenie obrotu gospodarczego.
Spółka na własne ryzyko obsługuje klientów banków spółdzielczych, Banku BPS oraz podmiotów zewnętrznych na terenie całego kraju.

Za wysoką jakość usług w ogólnopolskim konkursie otrzymała Laur Klienta Wyróżnienie 2013 i systematycznie notuje jeden z najwyższych wzrostów obrotów na rynku usług faktoringowych w Polsce.

Z oferty Banku korzystają firmy produkcyjne, handlowe i usługowe wystawiające faktury stałym odbiorcom. Zaspokajają w ten sposób potrzeby w zakresie płynności finansowej także w sytuacji, gdy brak zabezpieczeń rzeczowych lub wyczerpany poziom akceptowalnego przez Bank ryzyka ogranicza możliwość skorzystania z kredytów bankowych.
Spółkę tworzą ludzie posiadający wieloletnie doświadczenie w branży faktoringowej. BPS Faktor SA proponuje produkty dostępne na polskim rynku (faktoring klasyczny z regresem i bez regresu, faktoring na finansowanie dostaw) i nowoczesny system informatyczny do obsługi wierzytelności.

Bank realizuje profesjonalną obsługę negocjacyjną i operacyjną, samodzielnie dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firm oraz podejmuje decyzje faktoringowe. Jest otwarty na nowe rozwiązania spełniające oczekiwania klientów.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: