Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej: wiedza dla menedżerów

Bankowość spółdzielcza / Edukacja

‒ Udział w Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej usystematyzował i pogłębił moją wiedzę na temat pozycji sektora banków spółdzielczych w Polsce i wyzwań przed jakimi stoi ‒ powiedział oceniając dla portalu aleBank.pl pierwszą sesję Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie Fot. BS

‒ Udział w Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej usystematyzował i pogłębił moją wiedzę na temat pozycji sektora banków spółdzielczych w Polsce i wyzwań przed jakimi stoi ‒ powiedział oceniając dla portalu aleBank.pl pierwszą sesję Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

#KrzysztofKarwowski: Brak w ofercie zaakceptowanych przez rynek produktów i technologii, to trudność w utrzymaniu posiadanych klientów #SSPSBS #ZBP #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #GrupaBPS

Druga sesja Szkoły odbędzie się w dniach 16 ‒ 17 stycznia 2020 r. I wówczas zostaną również wręczone jej uczestnikom dyplomy ukończenia.

Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku  Spółdzielczego w Szczytnie, uważa tę inicjatywę Związku Banków Polskich za bardzo potrzebną.

‒ Uczestnictwo w Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej jeszcze bardziej uświadomiło mi, w jak przełomowym okresie znajdują się banki spółdzielcze. Jakie istotne zmiany, i to w bardzo „najbliższym czasie” muszą wdrożyć oraz przed jakimi wyzwaniami – jako ważny element rynku ‒ stoją one i pozostali jego uczestnicy, w tym nasi klienci.

Zaprezentowano projekty i narzędzia informatyczne obecnie wdrożone, i te które najprawdopodobniej pojawią się w najbliższej przyszłości, a które mogą wspomóc osiągnąć powyższe cele.

Istotnym wnioskiem, zawartym w jednym z wykładów było stwierdzenie: banków spółdzielczych „nie stać” na bycie liderem innowacji technologicznej.

To jest najczęściej zbyt kosztowne, ale muszą mieć świadomość, że konieczne jest posiadanie w swojej ofercie najnowszych technologii, które na rynku się już sprawdziły i przyjęły, by podążać za liderami „tylko jeden krok z tyłu”.

Brak w ofercie zaakceptowanych przez rynek produktów i technologii, to trudność w utrzymaniu posiadanych klientów, a w szczególności praktycznie brak możliwości pozyskania nowych, którzy korzystają już z takich rozwiązań w konkurencyjnych bankach.

Jednym z ważnych elementów podczas I. sesji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielcze, było zwrócenie uwagi na kompetencje „miękkie” menedżerów i ich istotność, z punktu widzenia budowania skutecznie działających zespołów.

To podstawowy element budowania efektywnej organizacji, gwarantujący jej „Rozwój” jako strategię działania, bo tylko taka daje szanse na autentyczne przetrwanie. Ponieważ strategia „Na przetrwanie” – to praktycznie gwarancja rynkowej porażki.

W prezentacji KNF pokazano z kolei jak ważnym elementem jest „wczesna” integracja banków spółdzielczym, jako element odpowiedzialnego działania i strategii biznesowej, w celu osiągnięcia efektu synergii i możliwości negocjacji warunków tego procesu ‒ i jak ważna jest minimalizacja łączeń, które następują w sytuacji ratowania przyłączanego banku przed upadłością.

Dlatego udział w Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej  polecam wszystkim tym, którzy stawiają na rozwój osobisty i organizacji, w której pracują ‒ podkreślił Krzysztof Karwowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Tradycja 110 lat działalności bankowej

Bank Spółdzielczy w Szczytnie jest kontynuatorem działalności Banku Mazurskiego w Szczytnie, który powstał 18 września 1910 roku. Kierownikiem banku został wtedy Kazimierz Jaroszyk, działacz społeczno-narodowy Warmii i Mazur, redaktor „Mazura” wydawanego w Szczytnie oraz sekretarz Mazurskiej Partii Ludowej ‒ o czym przypominają bankowcy na swojej stronie internetowej .

Z chwilą wybuchu I wojny światowej Bank Mazurski w Szczytnie zmuszony był zawiesić swoją działalność, m.in. z uwagi na mobilizację polskich działaczy do armii niemieckiej. Wznowienie pracy Banku nastąpiło po zakończeniu I wojny światowej.

Po wybuchu II wojny światowej majątek Banku został skonfiskowany. Wznowienie działalności nastąpiło 15 stycznia 1946 roku pod nazwą „Bank Ludowy – Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa w Szczytnie”. W latach 1947-1950 Bankiem kierował organizator ruchu ludowego Mirosław Fryderyk Leyk, także publicysta i pamiętnikarz. Wokół Banku skupili się czołowi działacze mazurscy. Z grupy tej na czoło wysuwał się Jan Bocian, a także ówczesny starosta szczycieński Walter Późny.

Nowy rozdział po 1957 roku

Od roku 1957, po przywróceniu samorządowego charakteru spółdzielczości bankowej, szybko wzrastała liczba członków Banku. W 1957 roku było ich siedmiuset, w 1960 – tysiąc czterystu, a w roku 2005 już trzy i pół tysiąca członków.

W końcu lat dziewięćdziesiątych Bank Spółdzielczy w Szczytnie przyłączył sześć mniejszych banków i rozszerzył działalność na teren sąsiednich gmin: Jedwabno, Świętajno, Biskupiec, Dźwierzuty, Wielbark i Pasym, gdzie funkcjonują obecnie oddziały Banku.

W roku 2007 rozpoczęła działalność nowa Filia Banku Spółdzielczego w Szczytnie, w centrum miasta. W marcu 2008 roku została uruchomiona placówka Banku w gminie Purda, a w maju 2009 r. otwarto Filię w Olsztynie.

Od czerwca 2015 r. w Szczytnie w nowo wybudowanym budynku funkcjonuje Fila Nr 2.

Bank ogólnokrajowy

Bank Spółdzielczy w Szczytnie należy do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., a obszarem jego działania jest cały kraj.

Bank dostosowuje ofertę do zmieniających się potrzeb naszej społeczności, dba jednocześnie o zapewnienie wiarygodności finansowej. Tradycyjnie wspiera rozwój gospodarczy regionu, rolnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości.

Współpracuje z samorządami terytorialnymi, organizacjami samorządu gospodarczego. Aktywnie wspiera również instytucje pożytku publicznego, takie jak stowarzyszenia, fundacje i szkoły.

Bank działa poprzez 11 placówek rozmieszczonych w następujących miejscowościach: Szczytno, Biskupiec, Dźwierzuty, Jedwabno, Kolno, Olsztyn, Pasym, Purda, Świętajno, Wielbark, ponadto udostępnia klientom 16 własnych bankomatów, w tym 3 wpłatomaty oraz sieć ponad 4 700 bezpłatnych bankomatów na terenie Polski.

Bank posiada uniwersalną ofertę produktową w tym: rachunki złotowe i walutowe, lokaty, kredyty, leasing, gwarancje, w tym celne, karty płatnicze i kredytowe, bankowość internetową, przekazy Western Union.

W oparciu o współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym Concordia oraz MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bank udostępnia też klientom różne produkty ubezpieczeniowe.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: