Strategiczny alians Infonet Projekt i IMPAQ dla sektora finansowego

Finanse i gospodarka

Podpisane pomiędzy spółkami porozumienie o aliansie będzie koncentrować się na sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Ma ono na celu zwiększenie potencjału w obsłudze najbardziej wymagających projektów IT w tym sektorze poprzez wymianę doświadczeń oraz współpracę projektową.

Porozumienie to kolejny krok w budowaniu znaczącej pozycji Infonet Projekt w zakresie specjalistycznych rozwiązań IT. Partnerstwo ze spółką IMPAQ zwiększy potencjał Infonetu i pozwoli oferować bardziej kompleksowe usługi dla podmiotów z sektora finansowego.

W zakresie nowych projektów dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego firmy będą szczególnie ściśle współpracować w takich obszarach biznesowych jak zarządzanie ryzykiem i procedury zgodności, bezpieczeństwo danych oraz analityka działań użytkowników, dedykowane portale dla sektora finansowego, rozwiązania Infrastrukturalne, fuzje i przejęcia, integracja platform oraz usługi serwisowe.

Branża finansowa to najbardziej innowacyjny sektor, w którym należy pamiętać, że obok najnowszych technologii rozwiązania IT muszą być bezpieczne oraz zgodne z regulacjami i wymogami prawnymi. Dlatego zrozumienie tych uwarunkowań, referencje i odpowiednie know how ze strony firm oferujących rozwiązania IT stanowi ogromny atut i pozwala na sprawne przejście od fazy wymagań prawnych i rynkowych do fazy budowy środowiska  IT i optymalizacji niezbędnej infrastruktury – powiedziała Ewa Dybka, Dyrektor Sprzedaży w Sektorze Bankowości IMPAQ.

Każdy nowy wymóg prawny regulujący działalność firm z sektora finansowego wymaga konkretnych inwestycji IT. Bezpieczna bankowość nie istnieje bowiem bez infrastruktury, systemów zabezpieczania danych oraz aplikacji monitorujących życie informacji wrażliwych. Naszym zadaniem jest przełożenie zapisów prawa na rozwiązania IT i propozycja  ich optymalizacji zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak też stosowanych rozwiązań i niezbędnych wydatków – dodał Paweł Płonka, IT Projects Sales Advisor, odpowiedzialny za sektor bankowy i ubezpieczeń w Infonet Projekt SA.

Źródło: Infonet Projekt

Udostępnij artykuł: