Strategiczny Wywiad Rynkowy 2014 – Relacja

Bankowość / Polecamy / Relacje

Systemy informacji o wiarygodności płatniczej jako podstawowe i nieodzowne źródło wiedzy o naszym kontrahencie - to jeden z tematów poruszanych podczas seminarium "Strategiczny Wywiad Rynkowy 2014 - jak małe i średnie firmy mogą analizować konkurencję?". Organizatorami panelu, który odbył się w ostatni czwartek w Klubie Bankowca, byli: Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Strategic and Competitive Intelligence Professionals, Warszawska Izba Przedsiębiorców oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Systemy informacji o wiarygodności płatniczej jako podstawowe i nieodzowne źródło wiedzy o naszym kontrahencie - to jeden z tematów poruszanych podczas seminarium "Strategiczny Wywiad Rynkowy 2014 - jak małe i średnie firmy mogą analizować konkurencję?". Organizatorami panelu, który odbył się w ostatni czwartek w Klubie Bankowca, byli: Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Strategic and Competitive Intelligence Professionals, Warszawska Izba Przedsiębiorców oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Strategiczny Wywiad Rynkowy 2014:

Rozpoczynając seminarium, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Andrzej Wolski przypomniał wkład polskiego sektora bankowego w tworzenie nowoczesnego i efektywnego systemu wymiany informacji o wiarygodności kontrahentów:

Sektor bankowy miał zawsze ogromny szacunek do informacji, do zbierania, segregowania tej informacji i wykorzystywania jej w biznesie do wzajemnych kontaktów. Wynikiem rozumienia roli informacji było powołanie przez ZBP wielu baz danych dla sektora bankowego. Przykładem może być rejestr Dokumenty Zastrzeżone. Państwo nie przygotowało takiej bazy danych, a więc sektor bankowy musiał to zrobić samodzielnie. Sektor bankowy powołał również takie instytucje jak Biuro Informacji Kredytowej i BIG InfoMonitor. Również w sposób świadomy sektor bankowy współpracuje z różnymi instytucjami, które upowszechniają wymianę informacji (...)

swr.2014.foto.620x414

Seminarium rozpoczęli przedstawiciele samorządowych organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Wojciech Jabłoński oraz prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców Waldemar Piórek pokazali na przykładzie własnych organizacji, w jaki sposób samorząd gospodarczy może uczestniczyć w systemie wymiany informacji gospodarczej oraz jakie korzyści odniosą z tego zrzeszeni przedsiębiorcy. Michał Grochocki reprezentujący SK Bank przekonywał zebranych, jakie korzyści mogą osiągnąć korzystając z bankowości spółdzielczej.

O tym, że sprawdzanie każdego kontrahenta powinno objąć zawartość BIK czy biur informacji gospodarczej, mówili zgodnie przedstawiciele różnych dziedzin wywiadu gospodarczego - Adam Kowalik reprezentujący SCIP Poland, Iwona Surdykowska-Huk - prezes firmy Info Credit oraz Michał Rapacki - prezes Business Security Agency. W wielu przypadkach już na podstawie danych z tych rejestrów można wykluczyć niewiarygodnego przedsiębiorcę z grona potencjalnych kontrahentów. Paradoksalnie, najlepszą ocenę skuteczności systemów wymiany informacji o wiarygodności płatniczej stanowią... działania oszustów, którym rejestry poważnie utrudniły życie:

Dzisiaj jeżeli chce się naciągnąć bank lub inną instytucję finansową to trzeba się do tego przygotować. Przestępcy to wiedzą i budują trzy - cztery lata kapitał po to, żeby potem zrobić tak zwany "złoty strzał" - powiedział Michał Rapacki.

hildebrand.mariusz.01.266x400Prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Mariusz Hildebrand przypomniał z kolei, ze na jakość danych gromadzonych w systemie wymiany informacji gospodarczej ma wpływ każdy z nas. Im więcej informacji - zarówno negatywnych jak również pozytywnych - przekażą do biur informacji gospodarczej poszczególni uczestnicy rynku, w tym większym stopniu dane zgromadzone w tych biurach odpowiadać będą sytuacji na rynku:

Bazy danych nie stworzą się jak nikt nie będzie uczestniczył w systemie. Jeśli Państwa nie będzie w systemie, to Państwo po pierwsze nie zobaczą danych swojego kontrahenta, a po drugie nie będziecie mogli podzielić się informacją na temat waszych doświadczeń - zarówno dobrych jak i złych - w relacjach z kontrahentami.

O tym, że integracja danych zgromadzonych w różnych rejestrach stanowi dziś działanie priorytetowe, świadczy polityka BIG InfoMonitor. Oprócz prowadzonej od dawna wymiany informacji z BIK i Bankowym Rejestrem ZBP, biuro otwarte jest na współpracę również z partnerami spoza sektora bankowego. Przykładem może być podjęta niedawno kooperacja z internetową giełdą wierzytelności dlugi.info; dane zgromadzone na tym portalu będą uwzględniane podczas sprawdzania kontrahenta w BIG.

W ostatnim wystąpieniu Jędrzej Brand, Dyrektor do spraw Rozwoju Systemów Wymiany Informacji Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przedstawił systemy wymiany i udostępniania informacji gospodarczej administrowane przez CPBiI. Jednym z takich systemów są wspomniane już Dokumenty Zastrzeżone - jedyny w Polsce system umożliwiający kompleksową wymianę informacji o utraconych dowodach tożsamości i innych dokumentach. Oprócz samego prowadzenia bazy, Centrum od lat organizuje kampanie informacyjne uświadamiające zagrożenia związane z utratą dokumentów. Reprezentant CPBiI zaprezentował również działanie systemu Bankowy Rejestr, zawierającego informacje o niesolidnych kredytobiorcach.

Seminarium zakończyło losowanie nagród ufundowanych przez partnerów wydarzenia.

Karol Jerzy Mórawski

 

Udostępnij artykuł: