Strategie inwestycyjne na rynku stopy procentowej – X 2012 r.

Przez większą część miesiąca zgodnie z naszymi oczekiwaniami utrzymywała się na rynku stopy procentowej korekta, a rentowności obligacji skarbowych były wyższe niż pod koniec sierpnia. Gwałtownie jednak rynek umocnił się w ostatnim tygodniu września;

Spadki rentowności obligacji skarbowych pod koniec września wspierały utrzymujące się oczekiwania na październikową obniżkę stóp procentowych w Polsce, a także wzrosty cen obligacji na rynkach bazowych. Notowania papierów skarbowych wzmocniła także wyraźnie wypowiedź prezesa NBP Marka Belki, który powiedział, że Rada Polityki Pieniężnej będzie dyskutowała obniżkę stóp procentowych w październiku i, że czeka nas cykl łagodzenia polityki pieniężnej.

Wykonanie:

  • Pozycja na papierach skarbowych WZ0115 została zajęta. Cena na rynku wtórnym w ostatnich dniach spadła do 100,25 PLN. Biorąc pod uwagę naliczone we wrześniu odsetki pozycja przyniosła dodatnią stopę zwrotu wynoszącą 0,2%. W trzech pierwszych tygodniach miesiąca była to jedna z najlepszych inwestycji na rynku, późniejsze gwałtowne spadki rentowności jednak przyniosły ostatecznie największe stopy zwrotu w segmencie najdłuższych obligacji o stałym kuponie. Pozycję zamykamy we wrześniu.
  • Pozycja na instrumentach pochodnych została zajęta. Ostatecznie spread pomiędzy sektorem 10Y a 1Y rozszerzył się do 5 pb, chociaż 17 września było to 10 pb. W październiku modyfikujemy pozycję wybierając jedynie krótką pozycję w 1Y IRS.

Pełna wersja raportu tutaj.

Mirosław Budzicki

Udostępnij artykuł: