Strategie life cycle w Legg Mason

Finanse i gospodarka

Osoby, które zamierzają założyć Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego z funduszami Legg Mason, a także te, które już to zrobiły, mogą wybrać gotową strategię inwestycyjną, dopasowaną do swojej skłonności do ryzyka, wieku czy doświadczenia.

Osoby, które zamierzają założyć Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego z funduszami Legg Mason, a także te, które już to zrobiły, mogą wybrać gotową strategię inwestycyjną, dopasowaną do swojej skłonności do ryzyka, wieku czy doświadczenia.

Koncepcja life cycle w produktach emerytalnych Legg Mason została udostępniona już w zeszłym roku w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych. Od niedawna Legg Mason TFI poszerzyło swoją ofertę produktową o life cycle również ramach IKE i IKZE. Klienci mają do wyboru gotowe warianty inwestowania, w których udział funduszy inwestujących w akcje oraz poziom ryzyka maleją wraz z wiekiem oszczędzającego. Legg Mason TFI przygotowało dwie takie strategie: dynamiczną i zrównoważoną.

Po osiągnięciu przez osobę oszczędzającą określonego wieku, automatycznie co 5 lat, podział składki pomiędzy fundusze bardziej lub mniej agresywne dostosowuje się do wieku klienta. Zmiany alokacji nie wymagają zleceń ze strony klienta. Nie jest wskazany także moment zakończenia strategii - niezależnie od wieku właściciela IKE lub IKZE, składki, a także zebrane środki są dzielone zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Model dynamiczny zakłada skupienie się w początkowej fazie na rynku akcji. W praktyce oznacza to, że do 45 roku życia właściciela IKE lub IKZE 100 proc. oszczędności ulokowanych jest w funduszu Legg Mason Akcji FIO. Z czasem, w miarę zbliżania się do 60 roku życia właściciela konta, zmienią się pierwotne proporcje między funduszami. Kapitał emerytalny z Legg Mason Akcji FIO stopniowo zostaje przesunięty na rzecz funduszy Legg Mason Senior SFIO oraz Legg Mason Pieniężny FIO.

120531.fio.tabela.01.658.110

Z kolei model zrównoważony ma charakter "środkowej ścieżki", która od początku pozwala rozkładać inwestycje zarówno na rynku akcji, jak i obligacji. Udział środków ulokowanych w Legg Mason Akcji FIO w tym modelu przez cały okres inwestycji zmniejsza się od 60 do 0 proc. Od 60. roku życia oszczędzającego, zdecydowaną większość jego zebranego kapitału stanowić mają obligacje i instrumenty skarbowe.

120531.fio.tabela.01.639x130

- Już od pewnego czasu zależało nam na wprowadzeniu produktu inwestycyjnego, dedykowanego osobom niezdecydowanym, który fundusz wybrać na początku oszczędzania na cele emerytalne - powiedział Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI. - Opcja life cycle wydaje się być idealna dla tej grupy klientów i jednocześnie bardzo wygodna, ponieważ w sposób zautomatyzowany ogranicza ryzyko istotnego spadku wartości kapitału emerytalnego w ostatnim etapie jego budowania. Liczymy, że wzbogacenie oferty IKE i IKZE z Legg Mason wpłynie na wzrost popularności tego produktu oraz na bardziej zdecydowane kumulowanie oszczędności w III-filarowych rozwiązaniach emerytalnych - dodaje Jacek Treumann.

Zespół Legg Mason TFI SA

Udostępnij artykuł: