Strefa euro: Czy najgorsze już za nami?

Finanse i gospodarka

PKB strefy euro ma wzrosnąć o 1,1 proc ponownie w 2013 roku, spadek o 0,5 procent w 2012, najniższy punkt recesji już za nami; Kryzys zadłużenia w strefie euro: rynki finansowe skupiają uwagę w większym stopniu na otoczeniu politycznym; Najniższy punkty dynamiki wzrostu na rynkach wschodzących mamy za sobą, bez "twardego lądowania" w Chinach; W dalszym ciągu wolniejsze tempo wzrostu na rynkach akcji; Struktura portfela: Doważenie akcji w stosunku do obligacji.

PKB strefy euro ma wzrosnąć o 1,1 proc ponownie w 2013 roku, spadek o 0,5 procent w 2012, najniższy punkt recesji już za nami; Kryzys zadłużenia w strefie euro: rynki finansowe skupiają uwagę w większym stopniu na otoczeniu politycznym; Najniższy punkty dynamiki wzrostu na rynkach wschodzących mamy za sobą, bez "twardego lądowania" w Chinach; W dalszym ciągu wolniejsze tempo wzrostu na rynkach akcji; Struktura portfela: Doważenie akcji w stosunku do obligacji.

Analitycy Raiffeisen Bank International AG (RBI) zauważają w strefie euro oznaki nadchodzącej powoli wiosny. "Trendy wskaźników badań wskazują od miesięcy zimowych na zauważalną poprawę. Sytuacja ta stanowi odzwierciedlenie naszych aktualnych prognoz, w których od drugiego kwartału przewidywany jest powrót do wzrostu gospodarczego w strefie euro" - wyjaśnia Valentin Hofstätter, analityk RBI. Spodziewa się on w 2012 spadku PKB strefy euro o 0,5 procent, a od 2013 roku ma nastąpić wyraźna poprawa ze wzrostem o 1,1 proc.

"Wydaje się, że duże rynki wschodzące spoza Europy mają już za sobą najniższy punkt na wykresie poziomu aktywności ekonomicznej" - podkreśla Veronika Lammer z Raiffeisen Research. Stopniowy proces rozluźniania polityki pieniężnej w Chinach oraz szeroka gama podejmowanych środków fiskalnych pozwoli temu krajowi osiągnąć dynamikę wzrostu nieznacznie powyżej zakładanego w oficjalnych planach poziomu 7,5 proc. Brazylia obcięła stopy procentowe i utrzymuje swoją walutę na stosunkowo słabym poziomie w celu stymulowania popytu wewnętrznego.

"Ciekawym zjawiskiem jest trwający w dalszym ciągu wzrost rozbieżności pomiędzy głównymi krajami strefy euro skupionymi wokół Niemiec, a peryferyjnymi państwami strefy. Szacunki PKB dla wszystkich krajów położonych wzdłuż południowej granicy strefy musiały zostać dodatkowo skorygowane do wartości ujemnych" - mówi Hofstätter.

Kryzys zadłużenia w strefie euro: rynki finansowe skupiają swoją uwagę w większym stopniu na otoczeniu politycznym

Analityk spodziewa się, że w drugim kwartale 2012 roku uwaga będzie, po raz pierwszy od miesięcy, koncentrować się w większym stopniu na otoczeniu politycznymi niż miało to miejsce na początku roku. Hofstätter postrzega wybory we Francji i Grecji jako główne wydarzenia, które będą mieć wpływ na rozwój sytuacji politycznej w Europie: "Informacje na temat wyborów we Francji wskazują na zmianę ekipy. W dotkniętej kryzysem Grecji stawką w wyborach parlamentarnych jest coś więcej niż tylko stabilność polityczna". Na poziomie UE za kwestie o ważnym znaczeniu Hofstätter uważa zapowiadane wcześniej działania takie jak wzmocnienie mechanizmów ratunkowych UE/MFW czy też ratyfikację układu fiskalnego. Analityk uważa również, że problematyczną kwestią w kolejnych miesiącach roku może się okazać drugi pakiet pomocy dla Portugalii.

USA: Wzrost PKB o 2 procent dzięki lepszej sytuacji na rynku pracy

RBI podniósł swoją prognozę dla USA na 2012 rok z 1,5 procent do 2 procent. Wzrost PKB wynika z poprawy sytuacji na rynku pracy. "Poprawienia się dynamiki gospodarczej oczekujemy jednakże dopiero w drugiej połowie roku i nie będzie to bardzo silny wzrost" - mówi Hofstätter.

W najbliższych miesiącach nie oczekuje się dalszych zakrojonych na szeroką skalę działań ze strony EBC

Ostatnie kilka miesięcy wskazują na skuteczność działań podjętych przez EBC. "Cięcia w zakresie kluczowych stóp procentowych na koniec 2011 roku, a przede wszystkim stanowcze działania na rzecz zapewnienia bankom płynności znacznie ograniczyły napięcia w systemie finansowym i radykalnie ograniczyły ryzyko wystąpienia kryzysu kredytowego" - podkreśla Hofstätter. Dlatego też nie oczekuje on w nadchodzących miesiącach dalszych zakrojonych na szeroką skalę działań ze strony EBC, takich jak cięcia kluczowej stopy procentowej czy też kolejne kredyty dla banków komercyjnych: "Wręcz przeciwnie, niektóre działania, np. zakup obligacji rządowych, nie została do tej pory jeszcze w ogóle wykorzystana. Inne ze środków były do tej pory wykorzystywane połowicznie (np. zakup zabezpieczonych obligacji bankowych) i raczej będą one ponownie wymagane dopiero w nagłych przypadkach. Analitycy spodziewają się przez jakiś czas niskich stóp procentowych i zapewniania wysokiego poziomu płynności".

Euro: Niskie wahania kursu walutowego w stosunku do USD i CHF

Ze względu na niskie wahania w różnicach rentowności pomiędzy USD a EUR w perspektywie krótko- i długoterminowej, analitycy RBI przewidują niewielkie wahania kursu pomiędzy 1,30 a 1,35. Według Hofstättera, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla CHF jest sytuacja, w której para EUR/CHF będzie się utrzymywać na poziomie nieco powyżej 1,20.

Oczekiwane dobre wyniki na europejskich obligacjach rządowych i akcjach spółek

W opinii Veroniki Lammer z RBI, dobra sytuacja gospodarcza w strefie euro wskazuje, że obligacje korporacyjne będą nadal osiągać dobre wyniki: "Choć istnieje ryzyko korekty lub trendu bocznego, to w tym segmencie jest dużo większy potencjał niż na rynku pieniężnym" - wskazuje. Oczekuje, że poziom premii za ryzyko przy pożyczkach dla przedsiębiorstw będzie w dłuższej perspektywie w dalszym ciągu spadać, ponieważ w cenach zostało już uwzględnionych wiele czynników niepewności.

Wzrost obrotów i zysków w spółkach amerykańskich jest nadal bardzo solidny. Oczekiwania analityków są przekraczane co kwartał od początku 2009 roku. W tym roku oczekuje się wzrostu zysków przedsiębiorstw o 9 proc. RBI jest również optymistycznie nastawiony do rynku akcji w strefie euro: "Giełdy ucierpiały w ogromnym stopniu w ostatnich latach na skutek odradzających się obaw dotyczących kryzysu zadłużenia w strefie euro i dlatego mamy do czynienia z bardzo niskimi poziomami wyceny. Wraz z powolną poprawą oczekiwań co do zysków w segmencie tym można znaleźć okazje do długoterminowych zakupów" - mówi Lammer. Akcje na rynkach wschodzących mają ciągle wysoki długoterminowy potencjał wzrostu. W tym kontekście niepewność wśród inwestorów w perspektywie krótkoterminowej budzą obawy dotyczące ewentualnego "twardego lądowania" w Chinach. "Sytuacja ta może skutkować pojawieniem się dobrych cen wejścia w najbliższych tygodniach, a odbicie na chińskim rynku akcji będzie oddziaływać pozytywnie na akcje na wszystkich rynkach wschodzących" - podkreśla analityk.

Zgodnie z modelem opracowanym przez Raiffeisen Research cena złota powinna wzrosnąć do końca roku. Wsparciem dla tego trendu będą przede wszystkim utrzymujące się niskie realne stopy procentowe. "W perspektywie krótkoterminowej stosunkowo małe pozycje spekulacyjne funduszy hedgingowych sugerują, że wkrótce może nastąpić dobry moment na powrót na rynek" - wyjaśnia Lammer.

Struktura portfela: Doważenie akcji w stosunku do obligacji

"Nasz decyzja o zwiększeniu udziału akcji w stosunku do obligacji wynika z powrotu wzrostów na rynkach akcji i poprawy oczekiwań dotyczących aktywności ekonomicznej. Jednakże ryzyko ponownego nasilenia kryzysu zadłużenia nie zostało jeszcze zażegnane, więc doważenie akcji jest niewielkie" - mówi Lammer. Na portfel składają się zatem: akcje (53 procent), nieruchomości (5 procent ) i obligacje (42 procent) z ograniczeniem do minimum inwestycji na rynku pieniężnym.

Źródło: Raiffeisen Bank International AG (RBI)

Udostępnij artykuł: