Strefa Vip: Certyfikaty ZBP wręczono 50 raz

BANK 2015/04

4 lutego 1997 r. polscy bankowcy po raz pierwszy otrzymali certyfikaty, przyznawane w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. 26 marca br. - a więc 18 lat od tamtego wydarzenia - wyróżniającym się pracownikom sektora finansowego wręczono certyfikaty już po raz pięćdziesiąty.

4 lutego 1997 r. polscy bankowcy po raz pierwszy otrzymali certyfikaty, przyznawane w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. 26 marca br. - a więc 18 lat od tamtego wydarzenia - wyróżniającym się pracownikom sektora finansowego wręczono certyfikaty już po raz pięćdziesiąty.

Kamil Czajka

bank.2015.04.foto.118.c.267xTym razem stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego przypadł w udziale 73 polskim pracownikom sektora finansowego. W przemówieniu powitalnym Włodzimierz Grudziński, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP nawiązał do wyjątkowo dynamicznych przemian, jakie od dwóch dekad dokonują się w sektorze finansowym. - Żyjemy w środowisku, społeczeństwie i cywilizacji które bardzo szybko ewoluują. Wyzwania które przed nami stoją, wiążą się w pierwszej kolejności z aspektem edukacyjnym. (...) Ciąży na nas większa odpowiedzialność - bo bank to już nie tylko jest miejsce, gdzie składamy oszczędności, skąd bierzemy kredyty, ale to również usługa taka jak ogrzewanie, elektryczność, coś, co przy obecnych standardach powinno być dostępne w każdym domu. Nakłada to na nas nowe obowiązki, również edukacyjne - podkreślił.

bank.2015.04.foto.120.a.400xCo w najbliższym czasie będzie stanowić główny problem dla niemal 180 tys. rzeszy polskich bankowców? Włodzimierz Grudziński zwrócił uwagę na kilka kluczowych zagadnień. - Wyzwania, które na nas czekają są w pierwszej kolejności technologiczne - akurat polskie banki są w czołówce europejskiej jeśli chodzi o zmiany w tym zakresie. To są również zmiany regulacyjne; nie muszę tłumaczyć, jakie to jest obciążenie, jak zmienia sposób funkcjonowania - z naszego punktu widzenia nie zawsze na działanie wygodniejsze, bardziej komfortowe, ułatwiające pracę z klientami. Są wyzwania rynkowe - związane z konkurencją, bankową i pozabankową. (...) Są wreszcie wyzwania ekonomiczne, kryzysy finansowe które były i które będą. Nie wszystkie przyczyny kryzysu, z którym niedawno mieliśmy do czynienia, ustąpiły. To jest wyzwanie nie tylko dla polityki makroostrożnościowej, dla Narodowego Banku Polskiego, nadzoru finansowego czy też rządu, ale również dla banków i dla wszystkich bankowców. Po co to mówię? Bo mówię do ludzi, którzy pokazali, że potrafią się uczyć, że chcą się uczyć, mają przekonanie, że warto - bo inaczej nie da się utrzymać profesjonalizmu, nie da się utrzymać tej gotowości do sprostania wyzwaniom, zarówno w sensie instytucjonalnym - sektora bankowego, poszczególnych banków, jak również i ze strony swego własnego miejsca pracy lub też drogi awansu - zaznaczył.

- Bardzo się cieszę, że państwa ponownie widzę, że państwo zdecydowaliście się na ten krok - powiedział do zebranych Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP. - Chcielibyśmy, żeby nauka, której poświęciliście państwo sporo czasu owocowała w przyszłości, żeby przynosiła korzyści. Żebyście państwo czuli satysfakcję, po pierwsze - że jesteście mądrzejsi, po drugie - że ta wiedza będzie wykorzystywana w waszych bankach. Żeby państwo czuli sens tego, co robicie, żeby to dawało państwu asumpt do dalszych poszukiwań - życzę państwu, abyście wykorzystali tę szansę - dodał.

bank.2015.04.foto.120.b.400xPracowitość i poświęcenie - na takie cechy nowych Dyplomowanych Pracowników Bankowych zwrócił uwagę w swym wystąpieniu prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. - Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować i pogratulować. Pomimo licznych obowiązków, wydarzeń, które się dzieją w kraju, w tej skomplikowanej sytuacji gospodarczej, zechcieliście państwo zdecydować się na dokształcanie, na dodatkowy wysiłek. Chciałbym również przy okazji poprosić państwa, abyście także poprzez to zdobywanie wiedzy, wymianę poglądów, formułowanie nowych pomysłów, nowych idei (...) przekazywali zarówno do swoich rodzin, ale również klientów - osób indywidualnych i przedsiębiorców opinię, że jednak, mimo tych wszystkich napięć i niedogodności, sytuacja społeczna i ekonomiczna w naszym regionie, w Polsce, układa się dobrze - zaapelował.

bank.2015.04.foto.120.c.267xZdaniem prezesa Pietraszkiewicza, Polacy wciąż zbyt mało potrafią wykorzystywać fundamentalne atuty naszej gospodarki - a w ostatnim czasie takowych mamy faktycznie sporo. - Jesteśmy takim krajem, który jako jeden z nielicznych osiągnął bardzo istotny, ponieważ blisko 20-procentowy wzrost gospodarczy, podczas gdy inne kraje w porównaniu z rokiem 2008 cofnęły się w swoim rozwoju, w swoim poziomie PKB o kilka, a nawet kilkanaście procent. Jesteśmy krajem, który ma stabilny system bankowy. To jest niezmiernie ważne; proszę pokazać kraje, gdzie nie tylko sektor bankowy nie wymagałby dofinansowania i interwencji, ale gdzie sektor bankowy - licząc od 2008 r. do I kwartału 2014 r. - zwiększył kredytowanie w tym czasie o blisko 40 proc. Żyjemy wreszcie w kraju - o tym warto pamiętać - w którym 21 lat temu poziom kredytów zagrożonych wynosił ponad 31 proc, 10-12 lat przekraczał 21 proc. W ostatnich miesiącach poziom kredytów zagrożonych, nieregularnych, wyniósł - według klasyfikacji przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ok. 7 proc. To są bardzo ważne przesłanki sukcesu. Jest jeszcze jedna przesłanka (...) ponad 100 mld euro dodatkowych środków z UE na rozwój infrastruktury, na realizację projektów strategicznych - zaznaczył.

bank.2015.04.foto.121.a.400xPrezes ZBP wskazał, że głównym problemem Polski jest brak długoterminowych oszczędności. Depozyty powyżej jednego roku stanowią zaledwie kilka procent oszczędności zgromadzonych w bankach. - Tłumaczmy naszym bliskim, ale również i naszym klientom, że bankowość w społecznej gospodarce rynkowej w szczególności - ale również i w każdej gospodarce - to specyficzny rodzaj umowy, łączącej wszystkich obywateli danego kraju, a nawet można powiedzieć szerzej - w ramach Unii Europejskiej, także obywateli Wspólnoty - dodał Krzysztof Pietraszkiewicz.

18 lat ukończone, nowe wyzwania wciąż przed nami

Rozmowa z Włodzimierzem Grudzińskim, przewodniczącym Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy ZBP

50. rozdanie Certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych to okoliczność szczególna; rzadko można obchodzić tak okrągły jubileusz. Jak podsumowałby Pan te minione 18 lat - i wielki wysiłek zarówno bankowców, jak również instytucji, w których byli oni zatrudnieni?

- Powiem krótko: nie ma co jeszcze podsumowywać. Podsumowanie z reguły robi się na końcu - a my przecież o końcu nawet nie myślimy! System się rozwija, stopnie zawodowe się również zmieniają. Owe 18 lat - pierwsze rozdanie było 4 lutego 1997 r. - to też jest pewna symboliczna cezura; za moich czasów egzamin dojrzałości zdawało się właśnie w wieku 18 lat. System Standardów Kwalifikacyjnych, jak zresztą cała polska bankowość, przeszły długą drogę. Zmiany, które w ciągu tych 18 lat się dokonały, są niesłychane - i stanowią olbrzymie wyzwanie dla tych wszystkich, którzy w bankowości pracują. Optymistyczny jest fakt, że tak duża grupa bankowców - wręczyliśmy 16 132 certyfikaty - nie tylko musi uczyć się, codziennie wykonując swoje obowiązki, zapoznawać się z nowymi regułami, produktami czy technologiami - ale jeszcze ma chęć i ambicje, żeby potwierdzać wiedzę, umiejętności i postawy w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych. To jest szczególny wysiłek, należy im się wielkie uznanie i wielkie gratulacje.

Jedną z takich nowości jest stopień Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych. Jak powinien radzić sobie bankowiec w dzisiejszych czasach, kiedy bankowość staje się coraz bardziej skomplikowana, a konsument coraz bardziej wymagający?

- Ten stopień zawodowy mobilizuje do tego, aby dokonać weryfikacji swojej wiedzy i uzupełnić tę wiedzę z różnych obszarów działalności banku dotyczących kontaktu z klientem. Chodziło nam o to, aby posiadacze tego stopnia zawodowego umieli porozumieć się z różnymi klientami, w różnych obszarach bankowości, w sprawach dotyczących różnych produktów - zarówno oszczędnościowych, jak i kredytowych. Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych musi umieć przekazać klientom odpowiednie informacje; nie może dochodzić do sytuacji, kiedy to klient jest lepiej poinformowany - bo i tacy się czasami zdarzają. Naszym zadaniem było przygotowanie takich wymagań, które pozwolą spełnić oczekiwania - z jednej strony narzucone przez regulacje, z drugiej zaś wymuszone przez rynek i samych klientów, coraz liczniejszych zresztą. Jak zaczynaliśmy bankowość po transformacji, 25 proc. dorosłej ludności miało rachunki w bankach. Dziś ma je niemal 80 proc. Klienci nie tylko stają się bardziej wymagający, ale ich jest coraz więcej, są dużo bardziej zróżnicowani i wymagają również zróżnicowanego podejścia.

System ewoluuje, rozwija się. Jakich nowych stopni zawodowych możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości?

- Chcielibyśmy wprowadzić następujące specjalizacje: po pierwsze - bankowość detaliczna jako cały obszar działalności. Po drugie - bankowość korporacyjna. To są te działy bankowości, które są w dużej mierze rozłączne - również w strukturach bankowych, w regulacjach, w sposobie funkcjonowania. Rozważamy również specjalizację w dziedzinie bardzo szeroko pojętego bezpieczeństwa - poczynając od bezpieczeństwa fizycznego, poprzez bezpieczeństwo on-line, elektroniczne - aż po elementy compliance i zgodności, czy wreszcie bezpieczeństwo prawne. Myślimy o tym wszystkim, planujemy - nie powiem kiedy te rozwiązania staną się faktem, bo to wymaga konsultacji również z bankami. Myślimy także o specjalizacji z szeroko pojętego ryzyka. Ale to są takie dedykowane obszary, które ciągle rozwijają się; ciągle pojawiają się w nich nowe elementy.

Wśród tych wszystkich stopni szczególne znaczenie ma Europejski Certyfikat Bankowca. Jakie perspektywy pojawiają się przed tym tytułem?

- Włączyliśmy ECB do naszego Systemu Standardów. Certyfikat ten tym różni się od naszych stopni zawodowych, że tam jest tylko jeden element - to jest element wiedzy sprawdzanej egzaminem. W naszych stopniach zawodowych dochodzi jeszcze element umiejętności i postaw potwierdzanych przez pracodawcę. Ten element stażu, pracy w banku, jest niezbędny, żeby można było uzyskać stopień zawodowy. Dlatego krokiem do stopnia zawodowego Dyplomowany Pracownik Bankowy jest zdanie egzaminu na ECB. Pamiętajmy jednak, że ECB jest dostępny nie tylko dla pracowników banków, jest on przeznaczony także dla tych wszystkich, którzy myślą o tym, żeby w bankach pracować. Wydaje się, że jest to dobry certyfikat dla osób kończących studia, które myślą o pracy w systemie finansowym - w szczególności w bankach. To daje pracodawcy gwarancję określonego poziomu wiedzy kandydata

bank.2015.04.tabela.120.a.600x

Znakomita inicjatywa

Rozmowa z dr Moniką Klimontowicz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Jak Pani zdaniem System Standardów Kwalifikacyjnych wpływa na wykonywanie usług bankowych na terenie Polski?

- Według mnie to jest znakomita inicjatywa, która porządkuje pewne praktyki stosowane w bankowości, nadaje tym zachowaniom praktycznym pewne ramy. Porządkuje też wiedzę. Mam nadzieję, że te certyfikaty będą honorowane przez praktyków, że będą one uwiarygadniać kadrę bankową.

Aby uzyskać certyfikat, należy wykazać się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, ale również określonymi postawami etycznymi. W jaki sposób ująć w standard aspekt tak dalece niewymierny?

- Przygotowanie do tego egzaminu faktycznie obejmuje również postawy. Kładzie się nacisk na etykę, na odpowiedzialność za zachowania na rynku usług bankowych. Mówiąc wprost: ważne są nie tylko wyniki sprzedażowe, ale też odpowiedzialność, co z tymi produktami sprzedanymi przez pracowników obsługi klienta będzie się działo za kilka czy kilkanaście lat. Mamy nadzieję, że będzie to jeden z tych kroków, który przyczyni się do podwyższenia standardów pracowników bankowych w tej dziedzinie. Zgadzam się, że jest to trudna praca jeśli chodzi o postawy, ale jeśli spojrzeć na to procesowo, to za kilka lat będzie widać zmiany w podejściu do rynku, do klienta, do budowania relacji.

Jakie znaczenie w Państwa karierze zawodowej ma otrzymany dzisiaj certyfikat? Jak zamierzacie kształtować karierę w oparciu o możliwości, jakie stwarza System Standardów Kwalifikacyjnych ZBP?

Filip Paszko, ING Bank Śląski S.A.: Nie ukrywam, że jest to jeden z kroków, który sobie zaplanowałem na ścieżce kariery bankowca. Ten certyfikat jest swego rodzaju początkiem, ugruntowaniem wiedzy i upewnieniem się, że rozumiem to, co robię, że jest to dla mnie w pełni jasne. Jeśli chodzi o przyszłość, to chciałbym skupić się na egzaminach o charakterze kierunkowym - na głównego księgowego, na ICCA.

Grzegorz Bonisławski, Credit Agricole Bank Polska, oddział w Świętochłowicach: Bardzo duże. Jest to de facto nadanie stopnia zawodowego, co jest uwieńczeniem zarówno mojej pracy w banku, jak również wykształcenia. Mam nadzieję, iż w kolejnych latach będę wypełniać kolejne standardy. Z jednej strony planuję podjąć edukację na podyplomowych studiach, niemniej standardy ZBP są dla mnie równie istotne.

Wrzesiński Krzysztof, Aspiro S.A.: Bardzo się cieszę, że mogliśmy przystąpić do certyfikatu, który pozwolił nam zakwalifikować się do stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Jest to ważne pod kątem zarówno kwalifikacji, jak również możliwości rozwoju, zamierzam to wykorzystać w praktyce zawodowej. Aspiro stosunkowo niedawno przystąpiło do Systemu Standardów Kwalifikacyjnych ZBP - zatem liczymy na więcej. Doszły nas słuchy, że być może Aspiro da możliwość uzyskania stopnia zawodowego Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych. Chcielibyśmy się rozwijać w tym kierunku.

Ewelina Kaczmarska, Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku: Cel jest bardzo istotny, przede wszystkim jest nim podnoszenie swoich kwalifikacji. Chodzi o to, aby jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności w codziennej pracy. Wiedza, którą przyswoiliśmy, jak najbardziej przyda nam się w codziennej pracy z klientami. Pracuję przy obsłudze klienta - informacje i wiedza, które zdobyłam w ramach Systemu są w mojej pracy jak najbardziej przydatne. Zdobyliśmy tutaj Europejski Certyfikat Bankowca, który jest rekomendowany nawet przez Brukselę. Możemy się nim wykazywać podczas ubiegania się o pracę na terenie całej Unii Europejskiej. Chciałabym jeszcze zrobić takie studia podyplomowe, które uprawniają do uzyskania stopnia Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Pomimo że ten stopień osiągnęłam już teraz, w przyszłości chciałabym również przejść przez takie studia.

Agnieszka Sulima, BZ WBK S.A.: Można to rozumieć w dwojaki sposób. Dla mnie jest to bez wątpienia mój osobisty sukces. Cieszę się, że udało mi się dołączyć do grona osób, które posiadają tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Dla mnie jest to podsumowanie i docenienie mojego doświadczenia. Myślę, że drugi krok to przede wszystkim możliwość rozwoju. Co w przyszłości? Pomysł zawsze się może pojawić. Teraz chciałabym się skupić na przekazywaniu zdobytej wiedzy i doświadczenia innym pracownikom.

Kinga Salamon, Pekao S.A.: Myślę, że certyfikat to przede wszystkim podsumowanie mojego dotychczasowego doświadczenia. Mam nadzieję że będzie to szansa na dalszy rozwój, za czym idzie podwyższenie swoich kwalifikacji i szansa na lepsze zarobki. Cieszę się, że jestem w gronie szczęśliwców, którzy uzyskali ten certyfikat. Co dalej? Chciałabym się rozwijać. Mam nadzieję, że dzięki temu certyfikatowi będę mogła dalej podnosić swoje kwalifikacje. Nie ukrywam, że w banku chciałabym pracować do końca życia.

 

Udostpnij artyku: