Strefa Vip: Certyfikaty ZBP wręczono 50 raz

BANK 2015/04

4 lutego 1997 r. polscy bankowcy po raz pierwszy otrzymali certyfikaty, przyznawane w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. 26 marca br. - a więc 18 lat od tamtego wydarzenia - wyróżniającym się pracownikom sektora finansowego wręczono certyfikaty już po raz pięćdziesiąty.

4 lutego 1997 r. polscy bankowcy po raz pierwszy otrzymali certyfikaty, przyznawane w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. 26 marca br. - a więc 18 lat od tamtego wydarzenia - wyróżniającym się pracownikom sektora finansowego wręczono certyfikaty już po raz pięćdziesiąty.

Kamil Czajka

Tym razem stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego przypadł w udziale 73 polskim pracownikom sektora finansowego. W przemówieniu powitalnym Włodzimierz Grudziński, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP nawiązał do wyjątkowo dynamicznych przemian, jakie od dwóch dekad dokonują się w sektorze finansowym. – Żyjemy w środowisku, społeczeństwie i cywilizacji które bardzo szybko ewoluują. Wyzwania które przed nami stoją, wiążą się w pierwszej kolejności z aspektem edukacyjnym. (…) Ciąży na nas większa odpowiedzialność – bo bank to już nie tylko jest miejsce, gdzie składamy oszczędności, skąd bierzemy kredyty, ale to również usługa taka jak ogrzewanie, elektryczność, coś, co przy obecnych standardach powinno być dostępne w każdym domu. Nakłada to na nas nowe obowiązki, również edukacyjne – podkreślił.

Co w najbliższym czasie będzie stanowić główny problem dla niemal 180 tys. rzeszy polskich bankowców? Włodzimierz Grudziński zwrócił uwagę na kilka kluczowych zagadnień. – Wyzwania, które na nas czekają są w pierwszej kolejności technologiczne – akurat polskie banki są w czołówce europejskiej jeśli chodzi o zmiany w tym zakresie. To są również zmiany regulacyjne; nie muszę tłumaczyć, jakie to jest obciążenie, jak zmienia sposób funkcjonowania – z naszego punktu widzenia nie zawsze na działanie wygodniejsze, bardziej komfortowe, ułatwiające pracę z klientami. Są wyzwania rynkowe – związane z konkurencją, bankową i pozabankową. (…) Są wreszcie wyzwania ekonomiczne, kryzysy finansowe które były i które będą. Nie wszystkie przyczyny kryzysu, z którym niedawno mieliśmy do czynienia, ustąpiły. To jest wyzwanie nie tylko dla polityki makroostrożnościowej, dla Narodowego Banku Polskiego, nadzoru finansowego czy też rządu, ale również dla banków i dla wszystkich bankowców. Po co to mówię? Bo mówię do ludzi, którzy pokazali, że potrafią się uczyć, że chcą się uczyć, mają przekonanie, że warto – bo inaczej nie da się utrzymać profesjonalizmu, nie da się utrzymać tej gotowości do sprostania wyzwaniom, zarówno w sensie instytucjonalnym – sektora bankowego, poszczególnych banków, jak również i ze strony swego własnego miejsca pracy lub też drogi awansu – zaznaczył.

– Bardzo się cieszę, że państwa ponownie widzę, że państwo zdecydowaliście się na ten krok – powiedział do zebranych Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP. – Chcielibyśmy, żeby nauka, której poświęciliście państwo sporo czasu owocowała w przyszłości, żeby przynosiła korzyści. Żebyście państwo czuli satysfakcję, po pierwsze – że jesteście mądrzejsi, po drugie – że ta wiedza będzie wykorzystywana w waszych bankach. Żeby państwo czuli sens tego, co robicie, żeby to dawało państwu asumpt do dalszych poszukiwań – życzę państwu, abyście wykorzystali tę szansę – dodał.

Pracowitość i poświęcenie – na takie cechy nowych Dyplomowanych Pracowników Bankowych zwrócił uwagę w swym wystąpieniu prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. – Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować i pogratulować. Pomimo licznych obowiązków, wydarzeń, które się dzieją w kraju, w tej skomplikowanej sytuacji gospodarczej, zechcieliście państwo zdecydować się na dokształcanie, na dodatkowy wysiłek. Chciałbym również przy okazji poprosić państwa, abyście także poprzez to zdobywanie wiedzy, wymianę poglądów, formułowanie nowych pomysłów, nowych idei (…) przekazywali zarówno do swoich rodzin, ale również klientów – osób indywidualnych i przedsiębiorców opinię, że jednak, mimo tych wszystkich napięć i niedogodności, sytuacja społeczna i ekonomiczna w naszym regionie, w Polsce, układa się dobrze – zaapelował.

Zdaniem prezesa Pietraszkiewicza, Polacy wciąż zbyt mało potrafią wykorzystywać fundamentalne atuty naszej gospodarki – a w ostatnim czasie takowych mamy faktycznie sporo. – Jesteśmy takim krajem, który jako jeden z nielicznych osiągnął bardzo istotny, ponieważ blisko 20-procentowy wzrost gospodarczy, podczas gdy inne kraje w porównaniu z rokiem 2008 cofnęły się w swoim rozwoju, w swoim poziomie PKB o kilka, a nawet kilkanaście procent. Jesteśmy krajem, który ma stabilny system bankowy. To jest niezmiernie ważne; proszę pokazać kraje, gdzie nie tylko sektor bankowy nie wymagałby dofinansowania i interwencji, ale gdzie sektor bankowy – licząc od 2008 r. do I kwartału 2014 r. – zwiększył kredytowanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: