Strefa VIP: Czy i jak zmieniać polską bankowość?

BANK 2015/10

Co stanowi najsilniejsze, a co najsłabsze strony polskiej bankowości? Czy repolonizacja banków to konieczność ekonomiczna, czy może tylko aktualny trend? Wreszcie - jak budować relacje z klientem, którego wiedza ekonomiczna pozostawia wiele do życzenia? To tylko niektóre z wątków niezwykle ożywionej dyskusji, zorganizowanej 30 września 2015 r. w ramach Klubu Polska 2025+ pod wiele mówiącym hasłem: Czy i w jaki sposób można zmienić polski system bankowy?

Co stanowi najsilniejsze, a co najsłabsze strony polskiej bankowości? Czy repolonizacja banków to konieczność ekonomiczna, czy może tylko aktualny trend? Wreszcie - jak budować relacje z klientem, którego wiedza ekonomiczna pozostawia wiele do życzenia? To tylko niektóre z wątków niezwykle ożywionej dyskusji, zorganizowanej 30 września 2015 r. w ramach Klubu Polska 2025+ pod wiele mówiącym hasłem: Czy i w jaki sposób można zmienić polski system bankowy?

Karol Materna

Uczestnikami panelu moderowanego przez Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich byli: Paweł Borys, dyrektor Pionu Analiz i Strategii PKO BP, Piotr Czarnecki, prezes zarządu Raiffeisen Polbanku, dr Jerzy Głuszyński, ekspert Instytutu Badawczego Pro- Publicum, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku oraz dr Cezary Stypułkowski, prezes mBanku

Wstępem i przyczynkiem do debaty był raport z badania przeprowadzonego przez instytut ProPublicum i ośrodek badań i analiz Alterum w grupie ekspertów z dziedziny bankowości i finansów. – W badaniu udział wzięli znawcy systemów bankowych i otoczenia banków (…) wyłonieni w procesie środowiskowej rekomendacji – podkreślił dr Jerzy Głuszyński. Analizy sporządzone zostały z inicjatywy sektora bankowego, jednak wnioski zaprezentowane w raporcie powinny zainteresować nie tylko bankowców czy ekonomistów. – Adresatem wyników powinni być ci, którzy mają wpływ na funkcjonowanie banków (…) i wreszcie klienci – zauważył przedstawiciel instytutu ProPublicum. To właśnie te dwie grupy: klientów banków oraz menedżerów polskich instytucji finansowych objąć ma przygotowywana właśnie druga edycja badania.

Bezpieczeństwo i kadry na plus, komunikacja z klientem do poprawki

Odpowiedzi uzyskane od respondentów pozwoliły sformułować klasyczną analizę SWOT dla sektora. Po stronie atutów polskiej bankowości znalazły się takie dziedziny, jak nowoczesność (tu w szczególności wskazywano na rozwiązania w postaci bankowości elektronicznej i mobilnej), bezpieczeństwo i stabilność. Ankietowani chwalili bogatą ofertę produktową instytucji finansowych, wskazywali na dobry poziom wyszkolenia kadr bankowych czy wreszcie na wysoką rentowność polskich banków – co poniekąd stanowi pochodną wszystkich wyżej wymienionych elementów. Natomiast największą słabością polskich banków okazało się niewłaściwe budowanie relacji z klientem. „Nadmierna orientacja na zysk”, „brak orientacji na partnerskie relacje z klientami”, „brak oferty dla sektora MŚP” – wszystkie te odpowiedzi wskazują na konieczność gruntownej analizy dotychczas stosowanych form komunikacji. Zadania nie ułatwia poziom świadomości ekonomicznej samych klientów – co drugi spośród ankietowanych zwrócił uwagę na brak jakiejkolwiek edukacji finansowej znacznej części polskiego społeczeństwa. Jako barierę dla rozwoju polskiej bankowości wskazywano również „negatywny wizerunek” instytucji finansowych – w tym przypadku spory wpływ mogło mieć, motywowane względami politycznymi, nasilenie czarnego PR ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: