Strefa VIP: Edukacja finansowa – racjonalne spojrzenie z Węgier

BANK 2017/09

Wszystkim zainteresowanym kwestiami edukacji finansowej polecam lekturę książki „Financial Literacy. Panacea or placebo. A Central European Perspective”. Wydano ją w grudniu 2016 r. Autorzy – Levente Kovács & Elemér Terták – to wybitni węgierscy ekonomiści i bankowcy. Wypada im pogratulować wyboru tematu i doskonałego przedstawienia wyzwań związanych z całokształtem działań na rzecz zwiększenia poziomu edukacji finansowej społeczeństwa.

Książka w sposób uporządkowany przedstawia, czym jest edukacja finansowa i to jak kryzysy finansowe wpływają na rozwój wiedzy finansowej szerokiego ogółu ludności. Autorzy zajmują się także kwestiami związanymi z reputacją sektora bankowego i jego rolą w gospodarce. Przedstawiają badania nad poziomem wiedzy finansowej społeczeństwa węgierskiego, podkreślają znaczenie programu edukacyjnego adresowanego do młodzieży, znanego jako European Money Week, piszą też o znaczeniu wiedzy o finansach w dorosłym życiu. Na zakończenie omawiają wyzwania związane powszechnym zastosowaniem technologii cyfrowych w bankowości.

Autorzy słusznie zauważają, że porównywanie poziomu edukacji finansowej na szczeblu międzynarodowym jest zadaniem niezwykle trudnym. Choćby dlatego, że wyzwania finansowe, przed którymi stają obywatele, wynikają z ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: