Strefa Vip: Gwiazdkowy upominek dla prymusów bankowości

BANK 2013/12

Święta Bożego Narodzenia za progiem - tymczasem najlepsi polscy bankowcy już otrzymali gwiazdkowe prezenty.

Święta Bożego Narodzenia za progiem - tymczasem najlepsi polscy bankowcy już otrzymali gwiazdkowe prezenty.

Karol Jerzy Mórawski

25 listopada 2013 r. w Klubie Bankowca odbyła się, 48. już uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP, przyznawanych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Tym razem grono absolwentów poszerzyło się; oprócz bankowców, certyfikaty otrzymali po raz pierwszy przedstawiciele pośrednika usług finansowych – Aspiro S.A.

Laureatów powitał Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, który już w pierwszych słowach przypomniał zasługi polskich bankowców w niełatwych, kryzysowych czasach. – Dzisiejsze wystąpienie chciałbym zacząć od pogratulowania państwu tego, że przez okres największego kryzysu finansowego w świecie przechodzimy w dobrym stylu. Bez państwa postawy, bez żmudnej pracy tysięcy bankowców byłoby to niemożliwe. Chciałbym także pogratulować i podziękować za to, że w tych bardzo trudnych warunkach udało się nam utrzymać na bardzo wysokim poziomie jakość portfela kredytowego oraz kredytować naszą gospodarkę na przyzwoitym poziomie – podkreślił.

Wszechobecny w mediach kryzys gospodarczy – to nie jedy- ny problem, z jakim na co dzień przychodzi mierzyć się rzeszom pracowników polskich banków. W swym przemówieniu prezes ZBP przypomniał także inne wyzwania dla sektora finansowego i doniosłą rolę bankowców w ich rozwiązywaniu. – Bardzo poważnym problemem polskiej bankowości jest niedobór oszczędności długoterminowych, z których można by finansować inwestycje. Wspominam o tym, ponieważ w najbliższych miesiącach i latach będziemy uczestnikami różnego rodzaju rozmów i kampanii. Na 176 tys. pracowników polskiej bankowości, jak również na naszych partnerach i pośrednikach, spoczywać będzie obowiązek udzielania odpowiedzi na pytanie, co się dzieje, dlaczego gospodarka jest kredytowana w takiej a nie innej wysokości – stwierdził Krzysztof Pietraszkiewicz.

Prezes ZBP przypomniał również, że pod wieloma względami polski sektor finansowy może stanowić wzór dla wielu krajów starej Unii Europejskiej – a równocześnie w wielu dziedzinach wciąż musimy dorównać do unijnej średniej:

– W ostatnich 20 latach zwiększyliśmy fundusze własne polskiego sektora bankowego z 3 mld 394 mln do blisko 14 mld zł. W ponad 93 proc. są to fundusze pierwszej kategorii. Można powiedzieć, że w stosunku do tego, czego wymaga Unia Europejska i europejski bank centralny, jesteśmy w roku 2020. Mamy fundusze własne, które pozwalałyby na wykreowanie akcji kredytowej dalece przekraczającej 1 bln 100 mld zł, natomiast łączna nasza ekspozycja kredytowa wynosi nieco ponad 930 mld zł. Fundusze własne, pomimo że wzrosły tak znacząco, w relacji do PKB plasują Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Pod względem kredytowania polskiej gospodarki w relacji do PKB zajmujemy ostatnie miejsce w całej Unii Europejskiej. Jakie przesłanie z tego wynika? Jesteśmy sektorem stabilnym.

Reprezentujemy sektor nieźle skapitalizowany w relacji do rozmiarów naszej działalności. Posiadamy nowoczesny system płatniczo-rozliczeniowy. Mamy nowoczesny system informacji o klientach. A jednak po tych 25 latach transformacji i budowy nowoczesnego sektora bankowego w Polsce mamy świadomość, że bardzo wiele jeszcze musimy zrobić – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz.

Prezes ZBP przedstawił również priorytety dla całego sektora bankowego na najbliższe lata. Jak podkreślił, powodzenie wielu z tych zadań zależy nie tylko od decydentów, ale ró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: